Kategori: SOCIALSTYRELSEN

KROPP & HÄLSA
Alltför många med ätstörningar får inte vård

SAMHÄLLE | Fler söker hjälp för att sluta använda våld i nära relation

COVID-19 | Skyddsutrustning till svensk sjukvård – men det finns ingen som kan ta emot leveranserna

Mycket forskning men begränsad användning av AI i hälso- och sjukvården

Vård för ryggmärgsskadade blir nationell högspecialiserad vård