SAMHÄLLE | Fler söker hjälp för att sluta använda våld i nära relation

Nya siffror från Socialstyrelsens stödtelefon ”Välj att sluta” – som är en nationell stödlinje för personer som utövar våld i nära relationer – visar att det kom in 858 samtal under 2023.
Det är en ökning mot föregående år med 19,5 procent.

– Att fler söker stöd och behandling för att förändra sitt beteende och sluta utöva våld är av vikt för att våldet ska upphöra. Men våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och gemensamt behöver vi arbeta återfallsförebyggande med våldsutövare, säger Jenny Rangmar, forskare på Socialstyrelsen.

Förra året anmäldes närmare 38 000 fall av misshandel till polisen där offret var bekant med gärningspersonen, visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Under årets tre första månader har media även rapporterat om ett 10-tal fall där kvinnor misstänks ha mördats – i flera fall av en man hon hade en nära relation till. Alla närstående som utsätts för våld måste få skydd, hjälp och stöd. För att även arbeta med orsaken till deras lidande behöver insatser rikta sig till de som utövar våldet. Telefonlinjen ”Välj att sluta” är en sådan insats.


Debatten sätter ljus på allvaret i frågan

– Ingen ska utsättas för våld av någon närstående. En viktig del av arbetet för att förhindra det är att få fler personer som utövar våld mot närstående att söka hjälp för sitt våldsamma beteende. Den senaste tidens nattsvarta rubriker om kvinnor som mördats av närstående har väckt liv i debatten och satt ljus på allvaret i frågan, säger Jenny Rangmar. 

Syftet med telefonlinjen är att fånga upp personer som utövar, eller riskerar att utöva våld i nära relationer och ge dem stöd att förändra sitt kontrollerande och våldsamma beteende. Samtidigt är också fokus på att förmå dem som ringer att söka fortsatt hjälp för sitt beteende genom att motivera och vägleda dem att söka behandling hos verksamheter inom den egna kommunen eller fristående verksamheter som kan ge längre behandling. Målsättningen är att våldet ska upphöra.


Låg andel våldsutövare söker hjälp

Även om ”Välj att sluta” ser en ökning av kontakter är våldsutövares benägenhet att söka hjälp generellt låg, vilket kan bero på individuella orsaker som skam och tidigare social utsatthet.

– De flesta känner inte till att man kan få hjälp att förändra sitt våldsamma beteende och det påverkar så klart hur många personer som söker hjälp. Genom telefonlinjen ”Välj att sluta”, dit man ringer anonymt, sänker vi tröskeln för att självmant ta steget till att söka hjälp, säger Jenny Rangmar. 


Krävs mod att ta steget

Samtalen till telefonlinjen tas emot av utbildad och erfaren personal vid Manscentrum i Stockholm. Ulf Calvert är psykolog på Manscentrum och operativt ansvarig telefonlinjen:

– Det är viktigt att bemöta målgruppen på ett sätt så att de vågar ringa. Vi ser ofta att det krävs en personlig kris för att de som ringer ska förmå söka hjälp, till exempel är det vanligt att de som söker kontakt fått ett ultimatum om skilsmässa, att våldet eskalerat och att barnen påverkats tydligt. Då finns en möjlighet att nå dessa personer att bryta den våldsamma spiralen innan nåt ännu värre inträffar, säger Ulf Calvert.


De kontaktade ”Välj att sluta” 2023
 • En övervägande del av samtalen kommer från storstadsregionerna.
 • Medelåldern på inringare som söker stöd är en man i 38 års åldern och som under en längre tid utövat våld mot sin partner och ibland även sina barn.
 • Våldet som beskrevs i samtalen var övervägande riktat mot en partner (85%).
 • Ungefär i ett av fyra samtal rapporterade våldsutövarna om våld mot barn (23%).
 • Merparten av våldsutövarna som ringde var män (81%), medan en femtedel var kvinnliga våldsutövare (19%).
 • Övriga samtal rörde våldsutövande mot vän/bekant/släkting eller annan person i sin närhet (11%).
 • Det stora flertalet våldsutövare hade inte sökt hjälp tidigare (77%), oavsett hur länge våldet hade pågått.
 • Förutom eget våldsutövande beskrev de som ringde problem med relationskriser, psykisk ohälsa och missbruk.

Telefonlinjen ”Välj att sluta”
 • Numret till telefonlinjen är 020-555 666.
 • Telefontiden är måndag–fredag, klockan 9.30–16.00.
 • Samtalet är anonymt, gratis och det syns inte på telefonräkningen.
 • Sedan 2023 finansieras driften av ”Välj att sluta” av Socialstyrelsen och det operativa arbetet med telefonlinjen utförs av Manscentrum i Stockholm.
 • Mer information finns på webbplatsen väljattsluta.se

_______

 

Extern skribent: Socialstyrelsen | 2024-04-09

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050