Annonskontakt

E-post: annons@luthagsnytt.se

Maria Klefbeck, annonsansvarig
073-04 581 04

Peder Strandh
(frågor som rör annonslayout)
0704-79 59 13

Annonsbokning

Annonsmaterial skickas till: annons@luthagsnytt.se

Bokning senast: * 21 dagar dagar före utgivning om Luthagsnytt ska producera annons.* 14 dagar före utgivning om färdigt material skickas in.

Färdiga annonser skickas i PDF eller EPS med rätt mm-format (se tabell nedan). Maxstorlek 10 Mb.

Då Luthagsnytt skall producera annons skickas logotyper/bilder separat (som bifogade filer) och ej monterade i Word / Power Point eller andra program.

Första & sista sidan + annonsserie: Be om offert.
Sid. 3 & mittensidan: +33%
Annonsproduktion: Tillkommer på ej färdigt material.

Detaljerade priser och annonsformat

_____________________