Staten bidrar med 900 miljoner kronor till Uppsalapaketet

| UPPSALA SYD / ULTUNALÄNKEN / STADSPLANERING| >>

(Illustrationsbild)
_______

Den 29 maj godkände kommunstyrelsen ett avtal med Trafikverket rörande medfinansiering av Ultunalänken mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum på 900 miljoner kronor. Därmed får Uppsala kommun och Region Uppsala ekonomiska förutsättningar att starta projektet med spårväg över Ultunalänken.

Den totala investeringsutgiften för Ultunalänken beräknas kosta 1 972 miljoner kronor. Vagnar och depå räknas inte in i den kostnaden. Enlig avtalet kommer Trafikverket att medfinansiera bygget av Ultunalänken med 900 miljoner kronor eller med hälften av den totala kostnaden om investeringsutgifterna blir mindre än 1 800 miljoner kronor.

Finansieringsavtalet med Trafikverket gäller endast om kommunen väljer spårväg som kollektivtrafiklösning. Kommunen kommer att senast 2021 ta det formella beslutet om vilken typ av kapacitetsstark kollektivtrafiklösning som ska väljas för Ultunalänken.

Avtalet är en del av Uppsalapaketet

Avtalet är en del i Uppsalapaketet som är ett avtal mellan staten, kommunen och regionen. Enligt Uppsalapaketet ska staten finansiera

  • ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm
  • en ny järnvägsstation i Bergsbrunna
  • kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Bergsbrunna och södra staden.

Uppsala kommun ska säkerställa att 33 000 bostäder byggs i Bergsbrunna och de södra stadsdelarna.

När Uppsala växer behövs en effektiv kollektivtrafik med hög kapacitet mellan Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda, och sedan vidare mot Uppsala resecentrum. Avtalet förutsätter att lösningen ska vara spårväg.

(Obs, bilden är ett montage)
_______

Tidplan för Ultunalänken

Ultunalänken planeras bli cirka 6,3 kilometer lång med 6 stycken hållplatser.  Den ska vara klar 2029 när den nya järnvägsstationen i Bergsbrunna invigs. Byggnationen beräknas starta 2024 och kommer att planläggas så att den på minsta möjliga sätt stör trafiken och stadens invånare.

• Vad är ”Uppsalapaketet” för något?
• Läs mer om hur och varför Uppsala kommun vill satsa på spårväg här.

_____________________________________

| Artikelförfattare: Uppsala kommun |

_____________________________________

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”