Kategori: SPÅRVÄG

SPÅRVÄG | Arbetet med spårväg i Uppsala fortsätter

PLANER | Spårvagnsdepå föreslås placeras i Bäcklösa

Staten bidrar med 900 miljoner kronor till Uppsalapaketet