INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

| ÅSIKT |
Vi är åtta helt ”vanliga” Uppsalabor som varje tisdag träffas och äter lunch tillsammans.
__________________
Notera att detta är en insänd text. Åsikter som kommer till uttryck i texten är insändarens egna och speglar inte nödvändigtvis UMLN:s ståndpunkt i ämnet. 
__________________
 
Det blir alltid intressanta – och som vi tycker – kloka diskussioner på våra lunchträffar.
 
Diskussionsämnena är otaliga och frågeställningarna som uppstår är många … Allt från det spända världsläget till (vintertid) dåligt sandade gator i kommunen. 
Plötsligt säger en av oss: När bestämdes det egentligen att vi ska ha spårväg i Uppsala? Mycket är väldigt oklart. När vi möts några träffar senare har många av oss pratat med grannar, vänner,  bekanta och 
och inte minst med den egna familjen om ”spårvägsfrågan”. Ett stort antal Uppsalabor har involverats i frågan. Vi konstaterar och inser snabbt att okunskapen om vad som hänt och händer i ”spårvägsfrågan” är stor,
och det är onekligen väldigt försiktigt och ödmjukt uttryckt.
 
Vi konstaterar också att det är bra att UNT tar in insändare och debattartiklar, men det är ju partsinlagor. En artikel/insändare är för spårväg … En annan är emot. Helt naturligt.
 
Sanna eller medvetet glömda fakta?
 
Ja, frågeställningarna är många. En självutnämnd ”ordningsman” i gruppen gjorde upp en lista på saker som omnämndes. Bland annay följande:
• Är allt klart att det blir spårväg eller kan något politiskt beslut på någon nivå ändra på det?
• Skulle någon annan beslutsfattare än Mark- och miljödomstolen kunna ändra beslutet?
• Förra kommunalrådet Hedberg skrev vid något tillfälle att det redan lagts ner hundratals miljoner på spårvägsbygget.
    Kan det vara sant?
 
• Varför ska Uppsala kommun och region betala infrastruktur som gäller hela landet?
     Fyra spår är väl till nytta för Gävle, Sundsvall och Falun också?
 
•  … Och varför måste man bygga 33000 bostäder för att få två extra spår?
     Trodde att de extra spåren byggs  för att det redan nu är för trångt på sträckan Stockholm – Uppsala?
      Nollsummespel. Fler invånare som ska åka – då blir det trångt på sträckan igen. 
 
• Hur påverkas vattenförsörjningen med cirka 65 000 nya invånare i kommunen?
     Räcker vattnet?
 
• Om Knivsta kommun river upp sitt avtal med staten – vad händer då?
    Vem betalar deras del? 
    Var dras spåren genom Knivsta i så fall?
 
• När bestämdes det att vi ska ha spårväg?
     Vilka bestämde det?
 
• Moderatledda Regionen ville ha spårvagn och önskade ett tydligt svar från kommunen.
     Regionordförande(M) gick ut i media och krävde att kommunen måste bestämma sig.
     Borgerliga kommunpolitiker sa nej till spårväg, dvs M i kommunen sa tvärs emot vad M sa i Regionen.
     Vad gäller – vad tyckte de olika partierna?
 
• Det har lagts en motion om nej till spårväg – när gjordes det?
     Varför röstade Liberalerna emot sin egen motion?
     Var det avgörande för hela spårvägsprojektet?
 
• Vad händer nu och framåt  med fyrspåret och spårvägen?
 
• Vad är Kunskapsspåret för något?
 
• Ska det byggas en bro över Fyrisån och i vilket område??
 
• Hur lång ska spårvägen vara?
 
• Kommer viktig åkermark att försvinna?
 
• Hur mycket kommer hela projektet att kosta, järnväg, spårväg, broar, spårvagnar,  inköp av mark, ombyggnad av gator, flyttande av träd…?
    ….och vem/vilka betalar vad?
 
Frågorna bara ökade i antal och vi visste inte svaren varför vi bestämde oss för att ta reda på fakta i den här frågan.
Vi vände oss till Uppsala kommun och kontaktade även UNT. Vi har fått svar från båda.
 
Nu vet vi följande i kronologisk ordning:
 
( KS – Kommunstyrelsen)
( KF – Kommunfullmäktige)
 
2014    14 Sept                  Kommunalval
 
2017                                    Överenskommelse, Uppsala kommun med Region Uppsala om spårburen kollektivtrafik (KSN-2017-3985)
 
2018   29 jan KF §16           Fyrspårsavtal med staten godkändes ( Spårvägsfrågan ingår här)
                                              ( Centerpartiet reserverar sig)
                                               ( KD avstod att rösta)
 
            16 maj  KS §78        Samarbetsavtal med Region Uppsala godkändes angående spårburen kollektivtrafik
 
            9 sept                     Kommunalval
 
2019   6 feb KS §11         Projektdirektiv för Uppsala spårväg
 
          29 maj KS §119       Finansieringsavtal   Ultunalänken godkändes
 
2020  11 mars KS §69     Beslut om sträckning för Uppsala spårväg
 
           26 mars §6            Plan- och byggnadsnämnden beslutade om planbesked för kapacitetsstark kollektivtrafik
 
           25 maj KF §245   Ansökan om stadsmiljöavtalet gällande spårväg  
 
2022   11 Sept                 Kommunalval
 
           17 okt KF                Alliansmotion (M, KD, C och L)  – ”Nej till spårväg”  lämnas in   
 
2023  19 jun KF               Alliansmotionen faller
                                          (L röstar emot sin egen motion)  
 
2023  20 sept  KS           Eva Moberg (KD) yrkar att formuleringen för en folkomröstning ska vara
                                          ”Ska Uppsala bygga spårväg?”
                                         ( Yrkandet faller)
                                         ( Kommunstyrelsen består av ledamöter från S, V, Mp, L, M, KD, C och SD.) 
 
2024  9 juni                     EU-val och lokal folkomröstning  
 
 
 
En reflektion som vi alla gjorde: Hur väl förankrat är detta beslut hos Uppsalaborna? Ingen av oss kunde erinra oss någon debatt i den här frågan vare sig i valrörelsen 2014 eller 2018. Tyvärr! I princip alla vi har talat med är emot byggandet av en spårväg.
 
Inte bara raggmunk och fläsk … En del av oss tar även stekt strömming och mos till lunch när vi ses. Med mycket lingon!
 
 
Insändarskribenter:
Tomas Persson
Dan Andersson
Axel Sjöstedt
Per Gustafsson
Jan Rudblad
Göran Ågerup
Göran Läckgren
Jan Levander
 
 

 
 
 
 
 

Fler nyheter

UNDERHÅLLNING —
Årets Allsång på Skansen

BANDY —
SM-finalerna stannar i Västerås 2025 och 2026

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig

REGION UPPSALA —
Höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester

UTOMHUSBAD —
Håll koll på vattenkvaliteten innan bad