Etikett: plan- och byggnadsnämnden

(M) markerar mot bristande kontroll av tidplaner i detaljplaneprocessen

Detaljplan för nytt verksamhetsområde ut på samråd

Kulturcentrum och hotell vid Helga Trefaldighetskyrkan

Förändringar i detaljplan för delar av Eriksberg

Beslut om nya studentbostäder på Rackarberget