Förändringar i detaljplan för delar av Eriksberg

(ERIKSBERG / NYBYGGNATION / UA KOMMUN)
>>        
Det nya förslaget till detaljplan för kvarteret Södra Kalkstenen i Eriksberg ställs ut för granskning efter förändringar av förslaget. Detaljplanen möjliggör cirka 110 lägenheter med lokaler i bottenvåningarna. Förslaget innebär att en större andel skog i området bevaras.

Förslaget innebär en minskning med ett hus, och därmed antalet lägenheter med cirka 30, gentemot det förslag som presenterades på granskningen våren 2018. Detaljplanen gör det möjligt att bygga tre punkthus i max 8 våningar och ett lamellhus i max 5 våningar. För att kunna nå området på ett smidigt sätt, behöver en ny väg anläggas från Norbyvägen till området.

Syftet med att revidera planens utbredning och omfattning är att spara en större andel skog. På grund av revideringens omfattning genomförs ytterligare en granskning innan planförslaget kan antas av plan- och byggnadsnämnden.

– Vi har lyssnat och gjort förändringar i det förslag som presenterades i våras. Vi har minskat antalet byggnader och understryker även i den här planen att hänsyn ska tas till den befintliga naturmiljön vilket innebär att utpekade träd och berghällar ska bevaras, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Den förslagna detaljplanen överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen, där planområdet är utpekat som stadsstråk, det så kallade Eriksbergsstråket och stadsbygd. Stadsstråk och stadsbygd ska ha en hög koncentration av bostäder och inslag av lokaler, verksamheter och vardagsservice.

Detaljplanen har varit utställd för granskning två gånger, under våren 2014 och våren 2018.

___________________________
Enl. uppgift från Uppsala kommun 
___________________________

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin