Kulturcentrum och hotell vid Helga Trefaldighetskyrkan

(KVARTERET UBBO / BYGGPLANER / UA KOMMUN)
>>             
Uppsala kommun har tagit fram förslag på hur kvarteret Ubbo, mellan Helga Trefaldighetskyrkan och Carolina Rediviva, kan utvecklas. Stiftelsen Ubbo, som äger området, vill skapa ett internationellt kulturcentrum. Kvarteret har högt kulturhistoriskt värde och förslaget går ut på samråd så att alla intresserade får möjlighet att lämna synpunkter.
(Artikeln fortsätter nedanför bilden)

I förgrunden kv. Ubbo med Helga Trefaldighetskyrkan och Domkyrkan i fonden. (Foto: PS/Luthagsnytt 2017)

Studentkåren förvärvade tomten på 1870-talen. På 1960-talet bildades Stiftelsen Ubbo, som drivs av studentkåren tillsammans med Kungliga vetenskapssamhället med syfte att skapa ett internationellt kulturcentrum. Det nu presenterade förslaget är ett kulturcentrum som bland annat ska rymma bostäder för studenter och forskare, administrations- och samlingslokaler och café och hotell.

– Ett internationellt kulturcentrum ligger i linje med kommunens mål att utveckla området kring Paradgatan. Det är också naturligt att området mellan Carolina och universitetshuset utformas för studenter och forskare, men även är tillgängligt för alla Uppsalabor och besökare, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Området har sedan 1930-talet successivt byggts ut med studentbostäder och lokaler för studentkåren men en stor del av fastigheten är ännu obebyggd.

Förslaget till detaljplan styr var ny bebyggelse placeras, så att kulturmiljön bevaras och skyddas, bland annat genom att begränsa takhöjd och vilka fasadmaterial som får användas i området. Däremot ska det så kallade brygghuset kunna rivas för att bereda plats för en ny byggnad. Ett nytt gångstråk från Övre Slottsgatan för att öka tillgängligheten till området föreslås också.

Planområdet ligger på Uppsalaåsen och för att skydda grundvattnet ställer Uppsala kommunen krav på långtgående skyddsåtgärder för att minimera risken för grundvattentäkten. Samrådet för förslaget till detaljplan sker i november.

_______________________________
Enligt uppgifter från Uppsala kommun
_______________________________

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall