(M) markerar mot bristande kontroll av tidplaner i detaljplaneprocessen

Artikelförfattare Moderaterna i Uppsala (fr. 14 februari 2019) >>

I samband med beslut om att starta ett planuppdrag, den första delen i en detaljplaneprocess, upprättas idag en preliminär tidplan för projektet. Dessa tidplaner följs inte upp av Plan- och byggnadsnämnden vilket Moderaterna nu vill ändra på för att få ökad insyn i detaljplanernas tidplaner i Uppsala. 

– Vi vill att Plan- och byggnadsnämnden ska få bättre insyn och att transparensen ökar så att vi får genomslag för de beslut som fattas och prioriteras politiskt. Med tydligare uppföljning är det enklare för alla aktörer att följa byggprocesserna, säger Therez Almerfors (M) vice ordförande i Plan- och byggnadsnämnden.   

Therez Almerfors (M), vice ordförande i Plan- och byggnadsnämnden.
Fotograf: Angelica Klang

I samband med nämndens sammanträde den 14 februari har därför Moderaterna väckt ett ärende om att Plan- och byggnadsnämnden ska få en redovisning av samtliga pågående planuppdrag och att denna tidplan ska följas upp i nämnden varje kvartal. Ett liknande initiativ togs av Moderaterna redan våren 2018 i samband med att nämnden beslutade om internkontrollplan, men vi saknar resultat.  

– Tid är pengar. En detaljplaneprocess kan ta flera år och det är år som innebär risk för den som vill bygga. Vi måste kunna följa upp att de tidplaner vi satt upp följs, eller vara införstådda med varför de avviker. På så sätt kan vi ta bättre ansvar för att minimera riskerna vilket kan minska kostnader vid nybyggnation, säger Therez Almerfors (M).   

Vid sammanträdet biföll nämnden Moderaternas yrkande vilket är oerhört glädjande.

Artikelförfattare Moderaterna i Uppsala

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall