SVERIGE | Nya åtgärder för att mildra coronakrisens påverkan på transportsektorn

• TRAFIK • SARS-COV2-PANDEMIN | Infrastrukturdepartementet, Regeringsdepartementet — >> EU:s nya omnibusförordning innebär bland annat att giltighetstiden för körkort, yrkesförarkompetensbevis och sista datum för bilbesiktning förlängs med sju månader. Regeringen beslutar dock att tidsfristen för att besiktiga färdskrivare och utfärda förarkort inte ska förlängas. – Transportsektorn har drabbats hårt av coronakrisen och därför är det Läs mer…

SVENSK HANDEL: 70 000 handelsjobb riskerar att försvinna – kraftfulla åtgärder krävs

• NÄRINGSLIV • HANDEL | EKONOMI / Covid-19 / Stöd / Svensk Handel  >> Kunder som stannar hemma och kraftigt minskad försäljning skapar stor oro i handeln. Drygt vartannat handelsföretag kan tvingas till personalneddragningar och totalt riskerar 70 000 jobb att gå förlorade. ”Likviditetsbristen är akut för många företag eftersom presenterade åtgärder inte gett effekt, Läs mer…

SVERIGE | Livsmedelsproduktion klassas som samhällsviktig

• LIVSMEDEL • LANTBRUKARE | Bonde / Covid-19 / Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) >> Regeringen klassar svensk livsmedelsproduktion som en samhällsviktiga funktion. LRF är nöjt med beslutet och Sveriges bönder lovar att göra allt för att kunna fortsätta att producera och leverera livsmedel. – Det är bra att regeringen ger oss ett kvitto på att primärproduktionen Läs mer…

SVERIGE | Så ska samhället fortsätta fungera – även om skolorna skulle behöva stängas

• COVID-19 • SAMHÄLLE| Beredskap / Mobilisering / SKOLA / Utbildningsdepartementet • • >> Regeringen fortsätter att förbereda för ett förändrat läge. Genom en ny förordning säkerställs att barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas ska få det även i ett läge där förskolor och grundskolor skulle Läs mer…

SKOLA | Tioårig grundskola för att förbättra kunskapsresultaten

• UTBILDNING • KUNSKAP | SVERIGE / Utbildbingsdepartementet • >> Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur en tioårig grundskola kan införas. Syftet är att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans kursplaner och inom den struktur som grundskolan har, exempelvis när det gäller rätten till särskilt stöd. Sedan Läs mer…