SVERIGE | En registreringsskyldighet för kontantkort ska utredas

SVERIGE | BROTTSBEKÄMPNING / KONTANTKORT / REGERINGSKANSLIET – INRIKESDEPARTEMENTET>>

En utredare ska lämna förslag till regler om en skyldighet att registrera uppgifter om abonnemang för kontantkort till mobiltelefoner. Syftet är att uppgifterna ska finnas tillgängliga för brottsbekämpande ändamål.

– Många personer med koppling till den organiserade brottsligheten använder oregistrerade kontantkort för att försvåra polisens arbete. Kontantkort används även av personer med koppling till internationell terrorism. Vi måste fortsätta att effektivisera polisens verktyg för att förhindra att kriminella kan gömma sig på det här sättet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Uppgifter om abonnemang behövs ofta för att identifiera gärningsmän och för att elektronisk kommunikation ska kunna övervakas när allvarliga brott ska utredas eller förhindras. Det kan exempelvis handla om uppgifter om vem som har ett visst abonnemang. En utredare får därför i uppdrag att lämna förslag på regler om en skyldighet att registrera abonnemangsuppgifter för kontantkort. Utredaren ska samtidigt se över hur man kan begränsa möjligheterna att kringgå en registreringsskyldighet.

Utredaren får även i uppdrag att överväga om det behövs tydligare krav på hur och med vilken skyndsamhet uppgifter ska lämnas ut. Det kan exempelvis handla om att överväga regler som medför att de uppgifter som lämnas ut följer en gemensam teknisk standard. I dagsläget går värdefull tid och viktiga resurser åt till att konvertera uppgifter till ett likvärdigt och läsbart format. Detta är allvarligt, inte minst i fall när de brottsbekämpande myndigheterna måste agera snabbt.

Utredarens förslag ska inte innebära någon ändring av vilka uppgifter som får hämtas in. Förslagen ska inte heller innebära någon ändring av reglerna om datalagring.

Utredare blir Sigurd Heuman, f.d. lagman och tidigare ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2020.

______________________________
Textförfattare: SE Regeringskansliet
(Urspr. publ. 28 augusti 2019)
______________________________

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer