REGERINGSFÖRSLAG | Begränsad mobil- och internetanvändning på särskilda ungdomshem

Det finns ett stort behov av att öka tryggheten och säkerheten på de särskilda ungdomshemmen.

I en proposition föreslår regeringen därför att tillgången till bland annat mobiltelefoner och internet ska begränsas för barn och unga som vistas på särskilda ungdomshem. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2024.

På särskilda ungdomshem finns ett behov av att öka tryggheten och säkerheten genom att minska risken för avvikningar och fritagningar och att förebygga hot och våld. Fritagningar, rymningsförsök och brottsliga aktiviteter är ofta beroende av hjälp utifrån och det finns även risk att barn och unga som vistas på ungdomshemmen köper narkotika och utnyttjas för sexuella ändamål genom att använda sig av exempelvis mobiltelefoner. Besök kan även innebära risker att narkotika, mobiltelefoner och andra farliga föremål förs in på hemmen.

– Gällande lagstiftning motsvarar inte det behov som finns av att säkerställa säkerheten, ordningen och tryggheten för den unge. Därför stärker vi nu möjligheten att begränsa användandet av elektroniska kommunikationstjänster på de särskilda ungdomshemmen, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

I propositionen föreslår regeringen att tillgången till elektroniska kommunikationstjänster på särskilda ungdomshem ska begränsas kraftigt för de som vårdas med stöd av LVU och bedöms vara i behov av säkerhetshöjande åtgärder samt för de som avtjänar sluten ungdomsvård.

Regeringen föreslår även att SiS ska få utökade möjligheter att i enskilda fall besluta om begränsningar och kontroll av såväl användningen av elektroniska kommunikationstjänster, som besök.

– I det här läget är det också viktigt att poängtera att rätten att stå i förbindelse med vänner och familj alltjämt gäller för samtliga barn och unga som vårdas på särskilda ungdomshem, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2024.

Extern skribent: Regeringskansliet

 

 

 

Fler nyheter

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens