Ministern Matilda Ernkrans besöker utbildnings- och jobbsatsningar i Uppsala

• MINISTERBESÖK • Utbildning och forskning |  Regeringen
>>
På förmiddagen idag besöker Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Uppsala. På dagordningen står besök gällande integration, utbildning och jobb på Utbildnings- och jobbcenter och Kontakten i Gottsunda, samt besök hos GE Healthcares life science-verksamhet och Testa Center.

Matilda Ernkrans (bilden) besöker under förmiddagen Gottsunda och Utbildnings- och jobbcenter. Det är en kommunal verksamhet som syftar till jobb och praktik genom lärcentrum och möjligheter att läsa sfi, svenska som andraspråk och yrkesutbildningar. Matilda Ernkrans besöker även Kontakten som är en mötesplats i Studiefrämjandets regi i Gottsunda. Verksamheten syftar till inkludering och integration och att på det sättet bidra till stadsdelsutvecklingen.

– Arbetet behöver fortsätta för en bättre integration i Sverige. Satsningar på utbildning och språk behövs för att fler ska kunna gå från bidrag till jobb och det är områden regeringen prioriterar. Jag ser fram emot besöket i Uppsala för att ta del av lokala exempel, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

GE Healthcare verkar inom medicinteknik och stödjer innovation, forskning och sjukvård med verktyg för diagnos och behandling. Matilda Ernkrans kommer ta del av företagets life science-verksamhet och besöka Testa Center som är en provanläggning för biotillverkning med syfte att bland annat stödja samarbetet mellan offentlig och privat sektor samt akademin. <<

______________________________________________
Textförfattare: Regeringens presstjänst | 2019-11-12

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”