Upphittade djurungar sällan övergivna av sina föräldrar

| DJUR & NATUR / SÅ GÖR DU |    >>

Fågelungar, älgkalvar, rådjurskid och harungar. Såhär på försommaren är det inte ovanligt att man kan stöta på vilda, till synes övergivna, djurungar ensamma i naturen. Undvik att störa dem, de är mycket sällan övergivna av sina föräldrar.

På våren och försommaren kan man träffa på ensamma djurungar i naturen. Många tror att de lämnats av sina föräldrar och behöver hjälp. Men så är sällan fallet. En ensam djurunge är ytterst sällan föräldralös eller övergiven. Länsstyrelsen tar den här tiden på året emot många frågor från allmänheten om hur de ska bete sig med djurungar de hittat utomhus. Det generella rådet är att låta ungen vara.

– För djurens skull är det bästa man kan göra när man ser djurungar att helt enkelt låta dem vara, oftast tas de om hand av sina föräldrar inom ett dygn. Det är inte tillåtet att flytta eller ta hand om djur hur som helst, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare på länsstyrelsen.

Naturvårdsverket tycker inte att man ska ta hand om djurungar som man ser ute i naturen, även om de ser ut att vara ensamma och övergivna. Föräldrarna finns oftast i närheten utan att visa sig. Ett undantag kan vara en gråsälskut långt upp på land.


Älgkalv (Foto: Svensk Jakt)
_______

Stäng inte in vilda djur
Enligt svensk lag får du inte hålla vilda djur instängda. Den som håller ett vilt djur i fångenskap utan tillstånd kan bli dömd för brott mot jaktlagen. Detta gäller även om ungen är föräldralös och har svårt att klara sig själv.

Korta råd om djurungar

  • Låt djurungar vara. En ensam unge är väldigt sällan föräldralös eller övergiven. Honan är troligen i närheten, även om du inte ser henne.
  • Om barnen kommer med en upphittad djurunge, be dem visa var de hittade ungen och sätt sedan ut den där igen så fort som möjligt.
  • Om du hittar ett djur vid till exempel en vägkant kan du flytta det till en säkrare plats i närheten.
  • Honan bryr sig inte om att ungen luktar människa. Hon tar hand om den ändå.
  • Kontakta polisen eller viltrehabiliterare om du är säker på att föräldrarna är döda och ungen verkligen är övergiven – ta inte hand om ungen själv. 

Skadade djur
Om du hittar ett skadat djur kan du kontakta Länsstyrelsen för information om hur man når viltrehabiliterare.

Allvarligt skadade djur
Enligt paragraf 40 b i jaktförordningen får man av djurskyddsskäl avliva ett frilevande djur om djuret är allvarligt skadat eller sjukt. Ring polisen om du inte är absolut säker på hur du gör.

Håll ordning på hunden och katten
Under perioden 1 mars till 20 augusti måste hundar hindras från att springa lösa i mark där det kan finnas vilt. Övrig tid ska hunden vara i koppel eller under sådan uppsikt att den hindras från att driva eller förfölja vilt, när hunden inte används vid jakt. Detta framgår av paragraf 16 i lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150).


Illustrationsbild (Foto: Naturvårdsverket)
_______

FÅGLAR
Fågelungar är sällan övergivna. Om du hittar en unge som ser övergiven ut, lämna kvar den på platsen. Föräldrarna är förmodligen i närheten. Du kan försöka att hitta boet för att sätta tillbaka ungen, men det kan vara mycket svårt att hitta rätt bo. Alla fåglar är fridlysta och du får själv inte ta hand om oskadade eller övergivna vilda djur och fåglar. Kontakta viltrehabliterare om det är skadade rovfåglar, ugglor eller hotade arter. 

Inget bröd
Tänk på att inga fågelungar kan födas upp på bröd.

Klappa inte
Klappa inte fågelungar, ditt hudfett förstör fågeldunets vattenavstötande skydd. Fågelungar kan också ha parasiter av olika slag, till exempel loppor och kvalster. Därför ska du tvätta därför händerna om du tagit i en fågelunge.

Fågelbon
Fågelbon kan normalt inte flyttas. Låt bli nedfallna bon.

Duvor
Duvungar lämnar ofta boet innan de kan flyga. De kan sitta vid eller under en buske, stenmur eller vägg i några dagar. Föräldrarna matar dem där.

Änder
Föräldrarna är förmodligen i närheten. Låt ungen vara och gå därifrån.

Gök
Göken lägger sina ägg i andra fåglars bon. Gökungen matas av fosterföräldrarna till vuxen ålder, men det kan mer se ut som om göken mobbas än matas. När ungen vill ha mat kallar den. Låt fosterföräldrarna göra jobbet.

Fasan
För att rädda fasankycklingar som ser övergivna ut ska du snarast lämna platsen. Modern finns i närheten och kommer fram när lugn och ro råder.

Kråkfåglar (kråka, kaja, skata och råka)
Ungarna klättrar gärna runt i boträdet innan de lärt sig att flyga. Lyft tillbaka ungar i trädet om de fallit ner: sätt ungen på en lång nedfallen gren, bambukäpp eller rundstav och för upp ungen i trädkronan där den får stiga av på lämplig gren. Ungen är sällan övergiven. Alla kråkfåglar utom råka matar sina ungar som fallit ner på marken. Sätt därför alltid tillbaka råkungar i trädet.

Måsar
Fiskmås och gråtrut häckar ofta på hustak i staden. Ungarna hoppar så småningom ner, även från höga hus. Du kan se dem kila omkring på marken till synes planlöst eller trycka i ett hörn. De är inte övergivna. Föräldrarna finns i närheten och kan försvara sina ungar. Låt ungarna vara och stör dem så lite som möjligt.

Rovfågel- och uggleungar
Ungarna skriker när de är hungriga, men föräldrarna kommer inte fram om en människa är i närheten. Ungarna tystnar oftast när de ser dig. Ungen matas oftast bara några gånger per dygn. För att avgöra om ungen är övergiven bör du ordna en insynsskyddad observationsplats 100 meter från ungen och bereda dig på att vänta.

Om du finner ungen på marken: sätt upp den i närmaste träd eller buske i skydd av grenar, så att kråkor och skator inte ser den.

Svalor
Du kan sätta upp en svalbräda eller svalhylla för att förebygga att svalboet ramlar ner. Lägg försiktigt tillbaka nedfallna svalungar i boet utan att skada dem. Håll handen över ungarna tills de kommit till ro. Var mycket försiktig!

Tornseglare (tornsvala)
Ungarna har vassa klor och kan därför misstas för rovfåglar. När ungen är flygfärdig lämnas den i boet av föräldrarna. Efter några dagar kastar ungen sig ut och lär sig själv att fånga luftplankton (flygande bladlöss). Ibland hinner de inte få ut vingarna och du kan då se den på marken. Ta upp tornseglaren i handen och gå ut på en stor mjuk gräsmatta. Kasta upp fågeln i luften. 

Trastar
Trastungar har ett hoppstadium när de lämnar boet. De kan inte flyga, utan sitter några dagar under en buske och kallar på föräldrarna när de är hungriga. De hoppar bra, men har svårt att klara angrepp av kråkor, skator och katter. Låt ungarna vara. Håll katten inne dessa dagar!

Vadare (till exempel tofsvipa, strandskata, rödbena)
Föräldrarna är vanligen i närheten och varnar. Ungen ligger då och trycker. Lämna platsen. Klappa inte ungen!

_____________________________________

| redaktion@luthagsnytt.se |

_____________________________________

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg