Category: NATURVÅRDSVERKET

Terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv

Upphittade djurungar sällan övergivna av sina föräldrar