UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

| INDUSTRI OCH FÖRETAG |
Tyger, senap, cyklar, tvål och tobak. Uppsala kyrkogårdar lanserar en ny digital kyrkogårdsvandring i samarbete med Uppsala stadsteater.
Skådespelaren Simon Rodriguez är besökarens ciceron.

Skådespelaren Simon Rodriguez guidar besökare som får stifta bekantskap med nio personer med koppling till Uppsalas företags- och industrihistoria.

Under en lång period var Uppsala en utpräglad industristad som hyst både större och mindre företag. I årets nya temavandring, leder Simon Rodriguez oss på en vandring som lyfter fram nio personer med koppling till stadens företagshistoria. Ett exempel är Adolf Nyman som var med och drev Nymansbolagen där det tillverkades cyklar.
Ett annat exempel Ester Bobeck som drev flera tobaksbutiker i staden. På Gamla kyrkogården är flera berömda svenskar gravsatta. Med en översiktskarta och med hjälp av en smart telefon eller dator, kan besökare se korta filmklipp eller lyssna till ljudspår på plats eller hemma. Med ett rikt bildmaterial och fängslande berättelser får kyrkogårdsbesökaren en upplevelse och kan samtidigt lära sig mer om både personerna i fråga och stadens förflutna.

Uppsala kyrkogårdar sköter stadskyrkogårdarna och begravningsverksamheten för Uppsala stad, oavsett medlemskap eller livsåskådning. Detta görs på ett hållbart sätt för miljön och den biologiska mångfalden. Samtidigt finns uppdraget att vårda kulturarvet och kyrkogårdsvandringarna är ett led i det arbetet.

 

Besök webbplatsen på: kulturpersoner.uppsalakyrkogardar.se/digitalvandring

(Foto: Uppsala Industriminnesförening)

Personer vi möter i
De som drev framåt:

  1. Hjalmar Söderberg
  2. Erik Ofvandahl
  3. Martin Edlund
  4. Carl Wolrath
  5. Henrik Gahn
  6. Adolf Nyman
  7. Gabriel Wilhelm Gillberg
  8. Ester Bobeck
  9. Anders Strandberg

 

___________

Extern skribent: Henrik Zetterberg, Svenska kyrkan

 

 

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer