Uppsala utsedd till ”Årets nattvandrarkommun 2018”

| OFFENTLIGA MILJÖER / TRYGGHET | >>

Uppsala kommun har av stiftelsen Nattvandrarna.nu utsetts till året nattvandringskommun 2018. I motiveringen lyfter man fram Uppsala kommuns utvecklade samarbete med lokala nattvandringsgrupper där man sätter de ideella krafterna i centrum. Priset delas ut hos Uppsala ungdomsjour måndag 20 maj 10.00.

– Vi är stolta över att vårt arbete uppmärksammas. Mina medarbetare och alla volontärer i gör ett fantastiskt och viktigt arbete för att öka tryggheten i kommunen. Jag hoppas att ännu fler ska upptäcka hur givande det är att nattvandra och få möta möjlighet att möta och stötta människor, säger Hilde Wiberg, enhetschef för Uppsala ungdomsjour.

Uppsala kommuns ungdomsjours socialarbetare rör sig ute och samarbetar nära med andra, frivilligorganisationer så som Röda korset och även med polisen och polisens volontärer för att det ska finnas en stor vuxennärvaro i centrum och andra delar av kommunen nattetid.

– Alla ska känna sig trygga när de är ute på kvällar och nätter och nattvandring är ett bra sätt att lugna och skapa trygghet. Vi vet att framförallt unga tjejer har en upplevd otrygghet i till exempel centrum. Därför satsar vi nu ännu mer på att öka vuxennärvaron inte bara nattetid, säger Eva Christiernin (S), ordförande i socialnämnden.

Hela motiveringen lyder: 
Genom ett välorganiserat, strategiskt och målmedvetet förebyggande arbete, har Uppsala kommun alltid stått upp för, lyft och samverkat med de lokala nattvandringsgrupperna i Uppsala. De lokala nattvandringsgrupperna har genom åren blivit en viktig och betydelsefull del i den unika och prestigelösa samverkan som idag är ett föredöme och förebild för många kommuner i landet. Uppsala komman har varit och är en viktig samverkanspartner till stiftelsen nattvandring.nu och en bidragande orsak till den positiva utveckling nattvandringen har i Uppsala län. Uppsala Kommun tilldelas därför, som första kommun, priset ÅRETS NATTVANDRINGSKOMMUN 2018 från stiftelsen nattvandring.nu.¨

Stiftelsen nattvandring.nu, bildades av E.ON och Skandia år 2008 med syftet att öka vuxenengagemang för barn och ungdomar genom att stödja, främja och utveckla nattvandring/-vuxenvandring i Sverige. Idag ingår drygt 360 lokala grupper som engagerar drygt 49 000 vuxna. Stiftelsen nattvandring.nu är politiskt och religiöst obunden.

_______ | Artikelförfattare: Uppsala kommun | _______

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer