Uppsala kommun tar helhetsgrepp på fritidshem

>>

Uppsala kommun anordnar inspirations- och utbildningsdagar för sina 500 medarbetare i kommunala fritidshem. Syftet är att lyfta deras viktiga arbete med att stimulera elevers lärande och främja social gemenskap och allsidiga kontakter med jämnåriga och vuxna. De två halvdagarna äger rum på Uppsala Konsert & Kongress den 26 april och den 3 maj. Bland annat medverkar programledaren och läraren Beppe Singer med en inspirationsföreläsning.

Fritidshem spelar en viktig roll för att stärka elevernas lärande och utveckling i skolan. Sedan 2016 har fritidshemmen haft en egen del i läroplanen, och från den 1 juli i år behöver fritidspedagoger och lärare i fritidshem ha legitimation för att få undervisa i fritidshemmet:

– Det är en tydlig signal om hur viktig elevernas tid på fritidshem är. Vi har engagerade och kompetenta medarbetare som tar stort ansvar för att verksamheten utgör ett betydelsefullt komplement till övrig undervisning i förskoleklass och skola. Genom de här halvdagarna vill vi stärka dem ytterligare i deras uppdrag, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Uppsala kommun har under de senaste åren vidareutvecklat sin grundskoleverksamhet, och är tydlig med att förändringsarbetet i fritidshem utgår från ett helhetsperspektiv:

– I kommunen har vi bland annat skapat nätverk för alla medarbetare i fritidshem med fokus på erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande. Vi anordnar även utbildningen ”Fritidshemmet uppdrag ur olika perspektiv” för medarbetare som saknar pedagogisk utbildning, säger Lotta Åkerman, områdeschef och ansvarig för fritidshemsatsningen i den kommunala grundskolans ledningsgrupp.

I Uppsala går 9 700 elever i åldrarna sex till tolv år på kommunala fritidshem. Den kommunala grundskolan i Uppsala består av 60 grundskolor, 2 500 medarbetare och 21 000 elever.

.

| Artikelförfattare: Uppsala kommun / Organisation & styrning |

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin