Uppsala kommun får pris för säkerhetsarbete

>>

Uppsala kommun har tilldelats SKL:s pris för sitt arbete kring hot, hat och våld mot förtroendevalda. Priset delades ut i samband med Demokratidagen på Clarion Sign i Stockholm den 3 april.

I början av 2017 genomförde Uppsala kommun en undersökning för att få en bild av förtroendevalda i Uppsalas utsatthet för hot, våld och trakasserier. Resultatet visade att nästan hälften av de tillfrågade någon gång hade varit utsatta för hot och/eller trakasserier och att två tredjedelar av de som utsatts inte polisanmält händelsen. Det visade också att de flesta av de tillfrågade inte visste vart de skulle vända sig för att få stöd och hjälp. 

En av de faktorer som påverkar förtroendevaldas möjlighet till stöd och skydd är att de inte omfattas av arbetsmiljölagen vilket gör att deras förutsättningar till stöd och hjälp skiljer sig från en anställd. En annan faktor är partiernas olika storlek på partikassa som gör att mindre partier har en större utmaning att säkerställa sina förtroendevaldas säkerhet. 

För att systematisera arbetet med förtroendevaldas säkerhet togs det fram ett arbetssätt bestående av vägledning, utbildning, stöd, uppföljning och utveckling. Förra året antogs riktlinjen stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda i kommunstyrelsen. Riktlinjen fastställer Uppsala kommuns ansvar för förtroendevaldas trygghet och säkerhet och tydliggör kommunens ansvar att förebygga och hantera hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda inom Uppsala kommunkoncern. I och med antagandet av riktlinjen har alla förtroendevalda som har ett pågående uppdrag inom kommunkoncernen samma möjlighet till stöd och skydd som Uppsala kommuns medarbetare.

– Jag är glad över att Uppsala kommun genom riktlinjen kan möjliggöra samma stöd och skydd till förtroendevalda som till medarbetare. Förtroendevaldas säkerhet ska inte påverkas av det enskilda partiets ekonomi. Men det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter inom området. Jag hoppas att den straffskärpningsgrund som riksdagen föreslagit för brott som begåtts mot en person på grund av att han eller hon utövat ett uppdrag som förtroendevald går igenom. Det skulle innebära en stor möjlighet till förändring inom området, säger Engla Bertolino, säkerhetssamordnare Uppsala kommun.

SKL:s motivering:
Uppsalas arbete utgår från en analys av de förtroendevaldas situation i Uppsala. Som stöd i arbetet har de utarbetat en verktygslåda med ett systematiskt arbete i fem steg. De förtroendevalda i Uppsala omfattas av allt från ett förebyggande arbete, stöd vid utsatthet, samt ett efterarbete genom uppföljning. Arbetet kompletteras genom att resultat används till fortsatt utvecklingsarbete.

| Artikelförfattare: Uppsala kommun |

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”