EU-satsning på batterier leds från Uppsala

FORSKNING | EU / Uppsala universitet >>

Ett storskaligt forskningsprojekt om batterier planeras inom EU. Den som koordinerar det hela är Kristina Edström, professor vid institutionen för kemi – Ångström. Hon har forskat om batterier sedan 90-talet och leder Nordens största forskargrupp inom området.

Tidigare flaggskeppsprojekt inom EU har handlat om grafen, hjärnan och kvantdatorer. Nu kraftsamlar EU-kommissionen kring batterier och går allt i lås kan det betyda stora resurser till batteriforskning i tio år framöver. När projektet utlystes kom 33 ansökningar varav 17 valdes ut. Av dem rankades den ansökan som Kristina Edström koordinerat högst.

Professor Kristina Edström leder det europeiska forskningsinitiativet om framtidens batterier.
(Foto: Mikael Wallerstedt)

Under 2019 ska en förstudie göras, och parallellt med det planeras de första projekten. Tanken är att EU-kommissionen ska finansiera till hälften och medlemsländerna stå för den andra hälften. En smart modell, tycker Kristina Edström.

– Då kan vi ha projekt som rullar, med långsiktig styrning och ett kontor som är tänkt att ligga i Uppsala, och sedan bidrar de olika länderna med pengar så att deras forskare kan vara med. Det ska byggas på excellens, men det finns länder som inte är där än och har börjat bygga upp batteriforskning. Kan vi stötta dem så har vi lyft hela området.

Att EU-kommissionen satsar på batterier nu är för att stärka fordonsindustrin och bli mindre beroende av leverantörer i Asien. Visionen är att bygga enorma batterifabriker i Europa.

Kristina Edström ”laddar upp” i sin rätta miljö.
(Foto: Mikael Wallerstedt)

Vad kan komma ur det här?
– Kommissionen jobbar med hela värdekedjan för batterier – mineraler och gruvföretag, materialföretag, producenter, konsumenter och de som återvinner batterier. Det är en hel cirkel och måste göras med ett hållbarhetsperspektiv, säger Kristina Edström.

– Att Europa kan göra en mer samlad insats som är mer långsiktig och därför bygga de här nätverken starkare. Jag tror att det kan vara väldigt bra för en hel generation av unga forskare i Europa som kommer in i det här.


Artikelförfattare: Uppsala universitet

Fler nyheter

SVERIGE | Vårdförbundet varslar om övertidsblockad

F&V | Psykisk ohälsa kan öka risken för unga att begå brott

PSYKOLOGI | Alternativ behandling testas vid depression hos unga

KROPPEN | Luktsinnet styrs av hjärnans förväntningar

KLIMAT | Fem tips till politiker för att lyckas med sin klimatpolitik

F&V | Alarmerande låg kunskap om ekonomi bland dagens unga