FORSKNING • Solenergi blir biobränsle utan solceller

| VETENSKAP / ENERGI / UPPSALA UNIVERSITET | >> Snart kan vi ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten. Forskare vid Uppsala universitet har lyckats framställa mikroorganismer som effektivt kan producera alkoholen butanol utav koldioxid och solenergi, utan att behöva gå omvägen via solceller. Det visar

EU-satsning på batterier leds från Uppsala

FORSKNING | EU / Uppsala universitet >> Ett storskaligt forskningsprojekt om batterier planeras inom EU. Den som koordinerar det hela är Kristina Edström, professor vid institutionen för kemi – Ångström. Hon har forskat om batterier sedan 90-talet och leder Nordens största forskargrupp inom området. Tidigare flaggskeppsprojekt inom EU har handlat