Klimatförändringar gör vissa väderprognoser svårare

VETENSKAP | Meteorologi >>

Sebastian Scher är forskare vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet.

De pågående klimatföränd-ringarna gör det svårare att förutspå vissa aspekter av vädret, visar en ny studie från Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Studien gäller väderprognoser på 3–10 dagars sikt i norra hemisfären och störst osäkerhet uppstår när det gäller förmågan att förutspå regnmängder under sommarhalvåret, något som kan få stor betydelse för beredskapen inför översvämningar.

– Tillförlitliga väderprognoser är oerhört viktiga för en mängd sektorer i samhället, och just sommaröversvämningar på norra halvklotet är en av de stora utmaningarna i takt med att klimatet blir allt varmare, säger Sebastian Scher, artikelns huvudförfattare. Det är mycket viktigt att meteorologiska institut världen över får möjlighet att utveckla sina verktyg i takt med att förutsättningarna förändras.

Forskningsprojektet vid Stockholms universitet om framtidens väderprognoser fortsätter, i nästa steg fokuserat på förmågan att förutspå just kraftig nederbörd under sommaren på 1-2 dygns sikt.

Artikelförfattare:
Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet

Fler nyheter

RANKING | Akademiska sjukhuset ett av världens bästa sjukhus

NÄRINGSLIV • SKOLA | Möt morgondagens entreprenörer på UF-mästerskapet

KULTUR | Youssou N’Dour till UKK

FORSKNING | Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Enligt redaktören: I am nineteen going on twenty, la la …