Region Uppsala tar fram strategier för att bli en bättre arbetsgivare

>>

Regiondirektören får i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som på kort och lång sikt förbättrar Region Uppsalas förmåga som arbetsgivare. En slutrapport ska vara färdig i januari 2020. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Reformen kallas för ”Region Uppsalas viktigaste resurs” och syftar, enligt handlingarna, till att ta ett samlat grepp för att förbättra Region Uppsala som arbetsgivare. Regiondirektören får i uppdrag att föreslå förbättringar inom områdena kompetensförsörjning, arbetsmiljö, organisation samt löne- och arbetsgivarpolitik.

– Situationen för våra medarbetare i vården, inte minst sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset, är inte bara avgörande för vårdens kvalitet utan också för Region Uppsalas mycket ansträngda ekonomi, säger Emilie Orring (M), ordförande för utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning.

Tidplan och organisation för genomförandet ska fastställas av utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning i april 2019. En första delrapport ska vara klar i september 2019. En slutrapport ska lämnas till regionstyrelsen senast i januari 2020.

– I och med att mer vård ska föras ut från sjukhusen till den nära vården ställs höga krav på att rekrytera rätt kompetenser. För att klara av det och sedan behålla medarbetarna behöver regionen förnya sig som arbetsgivare, säger Emilie Orring (M).

(V) lämnade ett särskilt yttrande.
(SD) yrkade på att deras motion om parkeringsavgifter på Akademiska sjukhuset i sammanhanget skulle behandlas på regionstyrelsen i april, något som avslogs.

Artikelförfattare: Region Uppsala

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck