Länsinvånarna gav UL-trafiken betyg för 2018

>>

Kollektivtrafiken i Uppsala län får bättre betyg och står sig bra i jämförelse med övriga landet. Det framgår av årsresultatet för Kollektivtrafikbarometern som Svensk Kollektivtrafik presenterade den tisdagen den 26 februari.

– Det görs fler resor än någonsin med UL-trafiken och samtidigt ger de som reser ett högre betyg än året innan. Det är en väldigt glädjande utveckling som vi nu kan avläsa när vi jämför kollektivtrafikbarometerns årsresultat 2018 med 2017, säger Johan Örjes (C), ordförande i trafik och samhällsutvecklingsnämnden. Att vi förbättrat oss på många områden och står oss bra jämfört med många andra län så innebär det inte att vi slår oss till ro. Framkomlighet i trafiken och därmed bättre tidhållning behöver bli bättre och det är områden som behöver prioriteras, fortsätter han.

Ett viktigt mått är marknadsandelen av det motoriserade resandet och för UL-trafikens del var marknadsandelen 31 procent under 2018 (29 procent 2017) vilket är den tredje största andelen jämfört med övriga län. Bara i Stockholms län och Västra Götaland är kollektivtrafikens marknadsandel högre.

Nöjd kundindex är ett sammanfattande betyg och där ger 61 procent av trogna resenärer betyg 4 eller 5 på frågan ”Hur nöjd är du sammanfattningsvis med UL”. Rikssnittet är 59 procent.

Kollektivtrafikbarometern är en undersökning där frågor om hur man upplever kollektivtrafiken ställs till ett slumpmässigt urval av invånare. Undersökningen görs i hela landet och redovisas länsvis. Totalt är det cirka 6 000 personer i Uppsala län som besvarat frågorna i kollektivtrafikbarometern under 2018.

Artikelförfattare: Region Uppsala

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer