Besparingar väntar inom socialförvaltningen

>>

Uppsala kommuns socialförvaltning måste göra anpassningar och prioriteringar i verksamheten för att få en ekonomi i balans 2019. Verksamheten måste anpassas för att prioritera barn och unga och lagstadgad verksamhet som till exempel orosanmälan.

Socialförvaltningen måste prioritera och effektivisera verksamheten samtidigt som barn och unga som är i behov av stöd och hjälp inte ska drabbas. Socialförvaltningen måste hitta alternativ till lägre kostnad och göra anpassningar i verksamheten. 

Inga insatser för barn och unga ska avbrytas utan att socialförvaltningen kan erbjuda likvärdiga stödinsatser. Det ska inte heller genomföras några besparingar inom den verksamhet som är lagstadgad till exempel utredningar av orosanmälan.

– Det är en tuff situation, men vi måste prioritera för att säkerställa att barn och unga, som har rätt till insatser, får ett kvalificerat stöd. Vi måste göra prioriteringar och hitta alternativ till en lägre kostnad. De verksamheter vi planerar att avveckla är verksamheter som vi bedömer att vi hitta kan alternativ till. Vi måste säkerställa att vi kan fortsätta ge bästa möjliga stöd och hjälp till medborgarna i Uppsala, säger Kaisa Björnström, socialförvaltningsdirektör.

Beslut om vilka verksamheter som ska avvecklas fattas i mars. De verksamheter som är aktuella för nedläggning är:

>> Mentorn, öppenvårdsinsatser för ungdomar som riskerar hamna i missbruk eller utveckla sociala problem.

>> Edeby, behandlingshem för ungdomar som har missbruksproblematik.

>> Träffpunkten, råd- och stödinsats för äldre med missbruksproblematik.

>> Nyckelgården, behandlingshem för familjer.

De barn, ungdomar och föräldrar, som idag har en biståndsbedömd insats, som utförs av antingen Mentorn, Edeby eller Nyckelgården kommer att få fortsätta få insatsen tills handläggande myndighetsenhet hittar ett alternativ som bedöms kunna tillgodose individens behov.

Totalt berörs cirka 40 medarbetare. Socialförvaltningen kommer att verka för att hitta alternativ för medarbetarna, i första hand inom Socialförvaltningen och i andra hand inom andra förvaltningar inom Uppsala kommun.

Artikelförfattare: Uppsala kommun

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge