Fi har antagit sin valplattform till EU-valet

Uppgifter från Feministiskt initiativ >>

Stärkt asylrätt, feministisk klimatpolitik och ett Europa fritt från mäns våld mot kvinnor. Det är några av Feministiskt initiativs valfrågor i EU-valet.

–Det är dags att öppna upp EU:s gränser och sätta klimatet, jämställdheten, asylrätten och antirasismen högst på agendan. När andra försöker bygga arméer och inskränka de mänskliga rättigheterna sätter vi den social rättvisa, global solidaritet och klimat i fokus. EU är ett fredsprojekt och ska inte militariseras, säger Soraya Post, som är föreslagen som första namn på Feministiskt initiativs lista till Europaparlamentet.

Feministiskt initiativs prioriterade frågor i EU-valet stärker kvinnors rättigheter och motverkar alla former av diskriminering.

– Vi ser hur asylrätten är satt ur spel och kvinnor från hela världen utnyttjas i otryggt hemarbete och i brutalt sexslaveri. Vi vill att de resurser som läggs på EU:s gränsbevakning omprioriteras till att rädda liv på Medelhavet och skapa säkra vägar till EU. Vi trappar också upp arbetet för kvinnors rätt till sina egna kroppar och kommer att driva frågan om att medlemsstaterna snarast inför en samtyckeslag enligt svensk modell, fortsätter Soraya Post.

De frågor som Feministiskt initiativ har antagit till sin EU-valplattform är:

 • Fri och laglig abort i hela EU
 • Samtyckeslag införs i alla medlemsstater snarast
 • EU ska leda arbetet för ett internationellt förbud mot sexköp
 • Ingen EU-gemensam armé eller obligatorisk militär upprustning
 • Hållbart energisystem och avskaffande av kärnkraften
 • Harmonisera tågsystem och signalsystem för enklare bokningssystem och tågresande genom Europa
 • Etiskt och hållbart lantbruk, fiske och djurhållning
 • EU ska arbeta för det långsiktiga målet att öppna sina gränser
 • Resurser som läggs på EU:s gränsbevakning ska istället läggas på att rädda liv på Medelhavet och skapa säkra flyktvägar till EU
 • Asylrätten ska gälla förföljelse på grund av kön, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck i alla medlemsländer
 • Tillgång till fri barnomsorg i hela EU
 • Säkra jämställda löner för likvärdigt arbete
 • Direktiv mot diskriminering utanför arbetslivet på grund av ålder, religion och trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och könsidentitet och könsuttryck.

>> Uppgifter från Feministiskt initiativ <<

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”