Nytt runstensfynd vid Lena kyrka

(HISTORIA / RUNSTENAR / UPPLANDSMUSEET)
>>             
En tidigare okänd bit av en runsten har hittats i kyrkogårdsmuren vid Lena kyrka strax norr om Uppsala. Fyndet gjordes när muren renoverades. 
En arkeolog från Upplandsmuseet har följt arbetet och i och med fyndet gav övervakningen ett spännande resultat.

Runstensbiten är ca 30 x 35 cm stort och av kalksten. På kalkstenen finns en inhuggen runslinga med fyra bevarade runor ”an ua. Möjligen kan detta utläsas som ”…(h)an blev…”. 
Ingen av orden är dock kompletta.  >>

Nyligen funnen bit av en runsten. Foto: Hans Göthberg, Upplandsmuseet.

Runstenar av kalksten är mycket ovanliga i Uppland. Det enda tidigare kända exemplaret är ett större fragment som också hittats vid Lena kyrka och som kan beskådas i kyrkans vapenhus. På den finns delar av en längre inskrift som lyder: ”…Åsbjörn och …land. Gud svike dem som sveko honom”. 
>>

Vid renovering av kyrkogårdsmuren vid Lena kyrka i Uppland hittades en bit av en runsten. Foto: Hans Göthberg, Upplandsmuseet.

– Att både det äldre och det nyfunna runstensfragmentet är av kalksten gör det troligt att de utgör delar av samma vikingatida runsten, säger arkeologen Robin Lucas från Upplandsmuseet. Texten tyder på att stenen är rest över någon som dödades i fjärran land (…land). En kristen bön som på detta vis utkräver hämnd är mycket ovanligt på runstenar och är endast känd från Sjonhem på Gotland och från Björkö kyrka i Småland.  >>

Lena kyrka, strax norr om Uppsala där en bit av en runsten hittats. Foto: Anna Ölund, Upplandsmuseet.

Det nya fyndet vid Lena kyrka är en ny pusselbit i runstensforskningen och under hösten kommer runstenen att undersökas närmare av Magnus Källström på Riksantikvarieämbetet.

_______________________
Avsändare Upplandsmuseet
_______________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer