DJUR & NATUR | Så skräpigt bor Sveriges fåglar

14 procent av alla inventerade fågelholkar i Sverige innehöll skräp, mestadels plast. Det visar en undersökning som Håll Sverige Rent och BirdLife Sverige gjort under 2023.

 I inventeringen hittades bland annat våtservetter, fimpar, snus och syntetiska fjädrar.

Under hösten uppmanade Håll Sverige Rent och BirdLife Sverige återigen alla fågelholkägare att titta in och se om det fanns något skräp i bona. Totalt fick vi in 311 rapporter från 96 olika kommuner runt om i landet – ända från Ystad i söder till Jokkmokk i norr. 

När resultatet från vårens och höstens inventering räknas samman visar det att skräp fanns i 14 % av alla holkar, alltså i var åttonde holk, och det var framför allt plast som hittades. 2 % av holkarna innehöll metallskräp och 5 % av holkarna innehöll pappskräp. Det är tydligt att fåglarna letar efter material som ser ut som naturligt bomaterial – plastremsor som liknar grässtrån, plastbitar stora som löv och stoppningsmaterial stort som mossa. I holkarna hittades bland annat våtservetter, fimpar, snus, buntband och syntetiska fjädrar.

Varför hittar vi skräp i fågelholkar? 

– Skälen till att holkfåglar drar in artificiella material kan vara att det är till gagn för dem. Det finns studier som visar att fåglar kan ta in fimpar i en holk för att dessa dödar eller försvårar parasiter. Garnbitar används som fodring i boskålen och kan vara ett bra material i det sammanhanget. Starar dekorerar sina bon med blanka föremål för att locka honor. Då kan det bli metall eller glansiga papper, säger Niklas Aronsson, fågelexpert och redaktör på BirdLife Sverige.  

Men skräp i fågelbon kan också leda till att fågelungar fastnar i skräpet. Det försvårar även för vatten att rinna bort från boet om det regnar. Att fåglar påverkas negativt av nedskräpning genom att skräp hamnar i deras magar är känt sedan tidigare. Däremot finns väldigt lite forskning på hur just skräp i holkar och andra bon påverkar fåglarna.  

Undersökningen fortsätter och holkägare runt om i landet uppmanas att fortsätta rapportera in sina skräpfynd även under 2024. Läs mer och delta på hsr.se/stada-en-fagelholk.

                                                                                  

FAKTA: Därför är skräp farligt för fåglar 

Plast är så vanligt förekommande och långlivat i naturen att nästan alla fåglar kommer att ha ätit plast år 2050. Forskare har visat att plast i magen kan ha en stor negativ påverkan på fåglar då plasten läcker skadliga kemikalier som i värsta fall kan leda till fågelns död. Vassa eller stora plastföremål kan också skada eller blockera fåglars möjlighet att äta riktig mat.  

I en studie av University of Warsaw från 2023 har man funnit att 176 olika fågelarter har använt sig av skräp eller antropogeniskt material (material som människan tillverkat) när de byggt bo. I studien analyserades 35 000 fågelbon.

 

Extern skribent: Håll Sverige Rent

 

 

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge