SLU: Svenska kråkfåglar bär ofta på campylobacter

• SMITTA • Campylobacter | Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) >> I en nypublicerad artikel konstaterar forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och SLU att 82 procent av undersökta kråkfåglar från Sverige bar på campylobacter. Trots detta verkar det ändå vara ovanligt att just kråkfåglar sprider smittan till människor. I studien har forskarna undersökt kråkfåglar (kaja, Läs mer…

Nytt släktträd för alla världens småfågelsfamiljer presenteras

Ett internationellt forskarteam med medverkan från Uppsala universitet och SLU har för första gången rekonstruerat livets träd för alla världens cirka 140 tättingfamiljer. Tättingarna omfattar fler än 6000 arter och utgör den i särklass största fågelgruppen. Till tättingar räknas alla ”småfåglar”, såsom mesar, trastar och finkar, liksom kråkfåglar. Studien är baserad på en stor mängd Läs mer…