Idékoncepttävlingen för Gottsunda centrum sätter igång

• UPPSALA SYD • Gottsunda centrum | Utvecklingsarbete / Idékoncepttävling / Uppsala kommun (Uk) Gottsunda centrum. >> Gottsunda ska bli hjärtat i södra Uppsala och är redan idag ett prioriterat område för Uppsala kommun. Den 11 mars förväntas kommunstyrelsen fatta beslut om att inleda en idékoncepttävling för en eventuell försäljning av Gottsunda centrum. Det görs Läs mer…