UPPSALA SYD | Skarholmen ska göras mer tillgängligt för Uppsalaborna

Utveckling / Tillgänglighet

>>

Området runt Skarholmen vid Ekoln ska rustas upp och göras mer tillgängligt för fler människor. I det ingår bland annat att skapa bättre kontakt med vattnet och att ge förutsättningar för liv och rörelse i området året om. Uppsala kommun ska också utreda hur man kan få mer näringsverksamhet i området.

 

Åtta kilometer söder om Uppsala centrum vid Ekolns strand ligger Skarholmen. Uppsala kommun tar nu ett helhetsgrepp kring området för att göra det mer lättillgängligt och attraktivt för fler Uppsalabor. Utvecklingen ska ge allmänheten bättre tillgång till strandkanten och Ekolns vatten.

– Skarholmen är en riktig pärla som idag är underutnyttjad. Jag ser fram emot att tillsammans forma det till en levande och trivsam plats där vi alla kan få njuta av det unika läget, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Idag har flera båtklubbar verksamhet på Skarholmen och här finns också en restaurang. Uppsala kommun vill skapa bättre förutsättningar för en långsiktigt fungerande verksamhet i restaurangbyggnaden. I närheten av Granebergsvägen föreslås byggande av nya rad- eller kedjehus och lägre flerbostadshus. Det skulle bidra till en större variation av bostadstyper i området, som idag huvudsakligen består av villor.

För att lösa det stora parkeringsbehov som uppstår under sommaren till Lyssnaängsbadet och båthamnarna ska parkerings- och mobilitetsåtgärder utvecklas.

– Uppsalaborna är inte bortskämda med så många sjöar, så det är prioriterat att ta vara på de strandpartier vi har, som besöksmål och för rekreation, säger Sara Ringbom, som är Uppsala kommuns projektledare för utvecklingen av Skarholmen.

Dialoger från augusti

För att utvecklingen av Skarholmen ska bli så bra som möjligt kommer Uppsala kommun genomföra dialoger med de invånare som redan idag rör sig i området kring Skarholmen. Även grupper som inte hittat till Skarholmen kommer att tillfrågas för att ge en bättre kunskap om vilka kvaliteter som saknas på platsen idag. 

Dialogtillfällen är planerade till augusti och september, både centralt i Uppsala och på Skarholmen. Resultatet från dialogerna kommer tillsammans med andra underlag att ligga till grund för en ansökan om planbesked för området. Närmare besked om datum kommer inom kort.

Beslutet att godkänna projektdirektivet för Skarholmen togs av kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott den 17 maj. Ärendet ska även godkännas av kommunstyrelsen.

Extern skribent: Uppsala kommun | 2023-05-24

 

 

 

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”