UPPSALA SYD | Överenskommelse om stadsutvecklingen i Ultuna

>>

Ultunaområdet ska utvecklas till en attraktiv stadsmiljö med runt 6 000 bostäder och 4 000 – 6 000 ytterligare arbetsplatser. Idag ingicks ett avtal mellan fastighetsägaren Uppsala Akademiförvaltning och Uppsala kommun för en gemensam inriktning för bland annat bostadsbyggande och hållbarhetsmål.

 

Uppsala kommun och Uppsala Akademiförvaltning (Gustavianska stiftelsen vid Uppsala akademi) skrev idag på ett gemensamt så kallat intentionsavtal för utvecklingen av akademiförvaltningens mark i Ultunaområdet. Syftet med avtalet är att bekräfta de gemensamma planerna för stadsutvecklingen i Ultunaområdet och Uppsala Akademiförvaltnings ansvar att bidra med byggande av hållbara och attraktiva bostäder. Området planeras byggas med en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och markbostäder, till exempel villor. Bostadsutvecklingen sker inom ramen för fyrspårsavtalet.

– Dagens besked innebär att samtliga stora fastighetsägare inom Ultunaområdet nu ingått intentionsavtal med kommunen. Med det kan vi nu arbeta vidare med den gemensamma ambitionen att bygga nya bostadsområden som utvecklas ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart med attraktiva miljöer där människor vill bo, arbeta och besöka, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Nu ser vi fram emot att arbeta fram en detaljplan för vår del av området, norra Sunnersta, tillsammans med kommunen. Efter vårens omfattande medborgardialog har vi skapat en god grund för det fortsatta arbetet för att skapa en hållbar stadsdel, säger Curt Malmenstedt, exploateringschef på Uppsala Akademiförvaltning.

2020 ingicks intentionsavtal även med Akademiska hus och SLU som är de andra stora fastighetsägarna i området. Området som avtalen rör består av delprojekten norra, centrala och södra Ultuna, norra Sunnersta, en del av Bäcklösa samt Malma (som är en del av Valsätra). Målsättningen är att det ska byggas 6 000 nya bostäder, 4 000 – 6 000 arbetsplatser, allmän plats och offentlig service fram till år 2050.

Extern skribent: Uppsala kommun

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck