SAMHÄLLE | Nytt informations-underlag till folkomröstning

Nu finns ett kunskapsunderlag som hjälper den som röstar i Uppsala kommuns folkomröstning att göra ett informerat val. Underlaget är beslutat av kommunstyrelsen.

Det är en folkomröstning i Uppsala kommun 9 juni 2024, samma dag som valet till Europaparlamentet. Du kan förtidsrösta från och med 22 maj.

Frågan handlar om kommunens översiktsplan

Du som bor i Uppsala kommun får rösta om den här frågan:

Ska Uppsala kommun i översiktsplanen lätta på bebyggelseutvecklingen i Uppsala stad genom att planera för fler bostäder i tätorterna längs tågspåren Ostkustbanan (Storvreta, Vattholma och Skyttorp) och Dalabanan (Vänge och Järlåsa)?

Du kan rösta ja, nej eller lämna en blank röstsedel. De tre svarsalternativen kommer räknas var för sig.

Kunskapsunderlag stödjer dig i ditt val

Kommunstyrelsen har beslutat om ett kunskapsunderlag som är till hjälp för den som vill läsa på inför folkomröstningen och få mer information om vad frågan handlar om. Kunskapsunderlaget informerar om

  • hur resultatet i folkomröstningen ska användas
  • hur den nuvarande översiktsplanen planerar för bostäder
  • vad de olika svarsalternativen innebär
  • kartor som pekar ut Uppsala stad, Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Vänge och Järlåsa
  • möjliga effekter av folkomröstningsfrågan
  • Uppsala kommuns befolknings- och bebyggelseutveckling över tid
  • den nuvarande översiktsplanen
  • arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Läs hela kunskapsunderlaget till folkomröstningen.

 

Finns på engelska och snart på biblioteken

Underlaget finns på engelska.

Read the Background Information for the 2024 Referendum in English.

En tryckt version av kunskapsunderlaget kommer finnas hos Kontaktcenter i Stadshuset och på biblioteken runt om i kommunen. Det kommer att finnas på plats i god tid innan förtidsröstningen startar 22 maj.
Det kommer framgå på www.uppsala.se/folkomrostning när materialet är på plats.

Extern skribent: Uppsala kommun | 2024-03-06

 

 

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge