Category: UTBILDNING

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck

SKOLINSPEKTIONEN: Fler ingripanden mot allvarliga kvalitetsbrister i utbildningen

DJUR & NATUR | Digitala kurser ökar kunskapen om natur och biologisk mångfald

SKOLA | Särskola blir anpassad skola

Skellefteå lär av Uppsalas vuxenutbildning