SKOLA | Särskola blir anpassad skola

>>

I juli byter alla grund- och gymnasiesärskolor i Sverige namn. Den nya benämningen blir då anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Denna ändring i skollagen, som beslutats av riksdagen, gäller från 2 juli 2023. Ändringen är en del av en långsiktig målsättning att stärka utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

 

Även Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå byter namn, till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå.

Engagerade elever som drivit på namnändringen

Många ungdomar som går i särskola har upplevt namnet som stigmatiserande och det har funnits ett stort stöd från elever, lärare och föräldrar för namnbytet. 

Redan som 14-åring lämnade Leo Lust in ett medborgarförslag. Han gick då i Hebyskolan, utanför Uppsala, och undervisades både i särskolan och i vanliga skolan. Han var trött på att hans kompisar som gick på särskolan blev mobbade. Själv vågade han inte säga att han gick i särskola utan sa att han gick med folk som behövde lite extra hjälp. En annan elev, Rasmus Westlund, lämnade in sitt förslag om namnändring till skolchefen i Mjölby där han bor. Under åren har både Leo och Rasmus träffat politiker i riksdagen och lokalt i sina kommuner för att driva frågan om namnändring.

Frågan har även drivits lokalt av grundsärskolorna i Uppsala under åren. Fyrisgården anordnar årligen Dialogforum, i samarbete med Eriksbergs grundsärskola och tidigare Tunaberg, där elever har diskuterat frågan med Uppsalas politiker och tjänstemän under många år.

2021 meddelade utbildningsminister Anna Ekström att det fanns ett skarpt förslag från utredaren Tommy Lagergren om att byta namn på särskolan till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. En enig riksdag tog sedan beslutet om namnändring i juni 2022.

Nya namn för Uppsalas kommunala anpassade skolor

Det här innebär att Uppsalas alla grundsärskolor och gymnasiesärskolor byter namn. Och nu pågår ett arbete med att ändra namnet i skolans alla kanaler och informationsmaterial samt i kommunens information.

Så ändras namnen på de kommunala grundsärskolorna:

  • Berga anpassad grundskola ersätter Berga grundsärskola.
  • Branting anpassad grundskola ersätter Branting grundsärskola.(Tillhör Eriksberg anpassad grundskola.)
  • Eriksberg anpassad grundskola ersätter Eriksberg grundsärskola.
  • Johannesbäck anpassad grundskola ersätter Johannesbäck grundsärskola.
  • Årsta anpassad grundskola ersätter Årsta grundsärskola.
  • Östra Stenhagen anpassad grundskola ersätter Östra Stenhagen grundsärskola.

Så ändras namnen på de kommunala gymnaisesärskolorna:

  • Uppsala AG blir samlingsnamnet och ersätter Uppsala GS.
  • Uppsala AG Fyris ersätter Fyrisskolan GS.
  • Uppsala AG Jälla ersätter Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS.

 

 

Extern skribent: Uppsala kommun | 2023-06-12

 

 

Fler nyheter

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord