Category: SKOLA

ANPASSAD SKOLA —
Elever i anpassad skola mår bra visar enkät

F&V
Dataspel i skolan gjorde elever bättre på att upptäcka fejknyheter

SKOLVERKET:
Andelen behöriga lärare ökar

SKOLA
Elever med mer omfattande behov av särskilt stöd ska få mer likvärdigt stöd

MILJÖ
Uppsala på 5:e plats i Skräpplockardagarna