NY Uu-STUDIE: Förhållande påverkar politiskt intresse

• FORSKNING & VETENSKAP • RELATIONER | POLITIK / Uppsala universitet (Uu) Illustrationsbild. • >> Hur politiskt intresserad man är påverkas av om man är singel, när man går in i ett förhållande och när förhållandet tar slut. Det visar en ny studie från Uppsala universitet (Uu). När deltagarna gick in i en romantisk relation Läs mer…

SÖMN | Telemedicinsk uppföljning effektivt vid sömnapnébehandling

• FORSKNING & VETENSKAP • STUDIE | Hälsa / Sömnapné / Akademiska sjukhuset (UAS) >> Uppföljning av CPAP-behandling via telemedicin, där man fjärravläser patienters andningsapparatur, skulle kunna bidra till ökad följsamhet hos patienter med sömnapné, bättre behandlingsresultat och förbättrad livskvalitet. Detta har testats i en av de första studierna i Sverige där man utvärderat nyttan Läs mer…

FORSKNING | Könsskillnader i sambandet mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdom

• SÖMN • Kropp & Hälsa | Sova / Akademiska sjukhuset (UAS) >> Vilket samband finns mellan sömnapné under drömsömnen och tidiga tecken på åderförkalkning hos män och kvinnor? Och finns eventuella könsskillnader som behöver beaktas vid val av behandling? Det är fokus för en studie på Akademiska sjukhuset/ Uppsala universitet. – Förekomsten av svår Läs mer…

NY STUDIE | Effektivaste operationsmetoden vid bruten lårbenshals utvärderas i unik studie

• SJUKVÅRD • Lårbensbrott | Äldre / STUDIER / Osteoporos / Akademiska sjukhuset (UAS) >> Vilken operationsmetod är effektivast och ger lägst risk för reoperation och andra komplikationer? Det ska en registerbaserad studie, den första i sitt slag i världen, ledd från Akademiska sjukhuset, ge svar på. Målet är att patienterna ska erbjudas den bästa Läs mer…

MEDICIN | Klinisk studie fokuserar på MS som botbar sjukdom

• BOT & BÄTTRING • Hjärnan | Multipel skleros (MS) / Forskningsanslag / Uppsala Akademiska sjukhus (UAS) >> Stämmer det att vissa patienter med den autoimmuna sjukdomen multipel skleros (MS) kan botas med hjälp av autolog blodstamcellsbehandling? Det är fokus för en ny klinisk studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet där forskarna ska studera patienters immunförsvar på Läs mer…