SAMHÄLLE | Uppsala län fortsätter att öva totalförsvar

• BEREDSKAP • Övning | Länsstyrelsen i Uppsala län Illustrationsbild för övningen. >> Nu har första delen av totalförsvarsövningen (TFÖ) 2020 genomförts i länet. Våra åtta kommuner har övat och därmed ökat sin förmåga att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Även länsstyrelsen övade ur ett regionalt perspektiv i början av 2020. Ett kunskapshöjande diskussionsklimat Läs mer…