Category: FÖRSVARSMAKTEN

SVERIGES FÖRSVAR —
Fokus på fortsatt stärkt förmåga och avskräckning

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

SVERIGE
Han blir landets första Natogeneral

F 16 | Idag är sista dagen för flygövningen

SVERIGE | Så förändras försvarsplaneringen av Natomedlemskapet