ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

| ÖVNING |
Basbefälskolan har varit värd för stabsövningen Volcanex 2024 som anordnas av European Air Group. Flygvapenpersonal från åtta Nato-länder har övat skydd av flygbas i Uppsala.

Sverige bidrar förutom med värdlandsstöd även med deltagare och ingår i spelgruppen tillsammans med personal från de andra Nato-länderna. En av de deltagande länderna är brittiska flygvapnet som var med och grundade European Air Group (EAG) vars motto är “Improved Capability Through Interoperability”.

– Sverige är en ny allierad i Nato så det är viktigt för oss i brittiska flygvapnet att lära sig mer om det svenska flygvapnet. Eftersom vi deltar under två av veckorna så har vi möjlighet att arbeta med flera olika länder och lära oss mer om varandras strukturer, utrustning och förmågor, säger skvadronchefen Stuart Cotton i brittiska flygvapnet.

Totalt har 130 utländska deltagare ingått i den internationella staben i Uppsala, uppdelat på tre veckolånga stabsövningar. Första veckan övade Italien och Belgien tillsammans med svenska deltagare. Andra vecka deltog Storbritannien, Tyskland och Norge innan Spanien och Frankrike avslutade den sista veckan tillsammans med Storbritannien.

– Varje vecka har varit utmanande och gett lärdomar för länderna som övat. En gemensam lägesuppfattning och förståelse för uppgiften är en grundförutsättning för att lyckas under internationella samarbeten. I planeringen och genomförandet av övningen har Basbefälskolan fått ett väldigt professionellt stöd från andra enheter inom Uppsala Garnison och Försvarsmakten. Övningen befäster Basbefälskolans inofficiella motto ”Krig är en lagsport”, säger August Nelin som varit ansvarig för värdlandsstödet på Basbefälskolan.

Spanska deltagare under rapportering i staben.
(Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten).

 

Under Volcanex baserar förband på en fiktiv flygbas i Söderhamn och staben leder markförsvaret av basen. All verksamhet spelas dock i en stridssimulator av den internationella spelgruppen eftersom det är staben som övas.

– European Air Group har planerat övningen i ett år och övar taktik samt validerar procedurer, utrustning och förmågor så vi kan göra gemensamma insatser i verkligheten, säger Alex Verschaeren från Belgiska flygvapnet som är ansvarig för övningen på EAG.

Sveriges Natointräde har fördjupat och underlättat samarbetet mellan de olika EAG-länderna.

– Det har varit intensivt och lärorikt, under övningen används Nato-procedurer och orderverk vilket ger en bra lärmiljö för våra svenska deltagare och bidrar till Flygvapnets fortsatta integrering i Nato. Flygvapnet har dragit många lärdomar och erfarenheter inför kommande övningar och insatser, avslutar August Nelin.

EAG är en sammanslutning av flygvapenrepresentanter från Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Utöver medlemsländerna deltar Norge och Sverige som partnerland.

 

Extern skribent: Therese Åkerstedt, Luftstridsskolan

 

 

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer