Kategori: MILITÄRT

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

ÖVNING | Amerikanska bombflyg över centrala Stockholm och Uppsala