F 16 | Idag är sista dagen för flygövningen

| UPPSALA NORR | Tre dagars flygövning avslutas idag, onsdag 10 april.

Upplands flygflottilj, F 16, togs i bruk 1943 och utgjorde hemmabas för flera olika flygplanstyper under årens lopp. Efter att 2003 ha lagt ner flottiljen föreslog Sveriges regering 2020 att återetablera flottiljen. Den återinvigdes formellt den 14 oktober 2021. Sedan den dagen är alla Uppsalabor, i synnerhet de som bor i stadens norra stadsdelar, väl förtrogna med ljudet av jetmotorer som dundrar fram över himlen.

Bakgrunden till det intensiva mullrande som pågått sedan i måndags är Flygvapnets uppvisningspiloter som genomför – i dagarna tre – ett träningsläger vid Ärna. Idag är således sista dagen, för denna gång, som JAS Gripen (m.m.) kommer att göra sig hörda från vårt himlavalv.

Skribent: UMLN.SE

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050