SVERIGES FÖRSVAR —
Fokus på fortsatt stärkt förmåga och avskräckning

Nato konstaterar inför årets toppmöte att organisationen befinner sig i en ny era för det kollektiva försvaret. Säkerhetsläget är allvarligt och kräver fortsatt utveckling av såväl alliansens avskräcknings- som försvarsförmåga.

Årets toppmöte genomförs 9-11 juli i Washington, D.C. och är det första där Sverige deltar som allierad. Representanter för Sverige är statsminister Ulf Kristersson, utrikesminister Tobias Billström och försvarsminister Pål Jonson.

I år firar Nato dessutom 75-års jubileum, vilket kommer att uppmärksammas under toppmötet i Washington. Mötet har dock fokus på att diskutera tre större teman: Alliansens avskräckning och försvar, stödet till Ukraina och globala partnerskap.

– De frågor som kommer att avhandlas under årets toppmöte är angelägna för hela alliansen, så även för Sverige och Försvarsmakten. Nu är Sverige fullt ut med i såväl alliansens beslutsfattande som i dess planering och genomförande. Vi har en röst i alla beslut som fattas och vi är en del av avskräckningen och det kollektiva försvaret. Vi deltar och levererar med Försvarsmaktens befintliga resurser och förmågor, säger generalmajor Johan Pekkari, chef för försvarsstabens strategienhet.

Det första temat handlar om att fortsätta stärka försvaret genom bland annat implementering av alliansens planer för avskräckning och försvar med syfte att förebygga krig och konflikt. Nationerna bidrar med militära resurser i en nivå som inte förekommit på många år. Idag har alliansen omfattande förband i hög beredskap inom samtliga domäner.

Det andra temat för årets toppmöte är stödet till Ukraina. Nato står bakom ukrainsk seger, men för detta ändamål behöver Ukraina stöd. Det ligger i alliansens gemensamma intresse att ge det stödet.

Under mötet kommer nationerna att lansera ett program under Natos ledning för stöd avseende säkerhet och utbildning. Det innebär att Nato kommer att koordinera samtliga stöd- och utbildningspaket, hantera logistik samt ge stöd till långsiktig utveckling av Ukrainas försvarsmakt. Förhoppningen är också att allierade kommer överens om ett långsiktigt finansiellt åtagande till Ukraina. De allierade nationerna ska under mötet även diskutera vägen mot ett eventuellt Nato-medlemskap för Ukraina.

Det tredje temat för Nato-mötet är globala partnerskap, särskilt i riktning mot Stillahavsregionen. Kriget i Ukraina har visat att säkerhet inte är ett regionalt fenomen, utan har global påverkan. Kina, Nordkorea och andra länder stöttar Ryssland i deras krigföring, såväl direkt genom stöd med materiel och vapen som indirekt genom att stödja den ryska försvarsindustrin och kringgående av sanktioner och exportkontroll. Detta får konsekvenser för europeisk säkerhet och ökar angelägenheten för Nato att stärka samarbetet med partners globalt.

– Samtliga frågor som diskuteras och beslutas vid toppmötet berör Sverige och i förlängningen också Försvarsmakten. Vår militära representation i Bryssel i kombination med en nära och löpande dialog med regeringskansliet här i Stockholm gör att vi är väl förtrogna med de frågor som nu avhandlas i Washington. Det är också ett resultat av vår pågående integration i Nato, säger Johan Pekkari.

Nato är starkare idag än någonsin tidigare. Det transatlantiska bandet mellan Europa och Nordamerika har säkerställt de allierades frihet och säkerhet under 75 år. Tillsammans blir vår avskräckning mer trovärdig, vårt stöd till Ukraina mer konsekvent och vårt samarbete med partners mer effektfullt.

 

Extern skribent: Högkvarteret/Försvarsmakten 

 

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer