Category: FISKE

HÄLSA & MAT | Dioxin och PCB-halterna i Östersjölax fortfarande höga – men verkar sjunka

Ny webbsida ska underlätta för fiskare och myndigheter