Ny webbsida ska underlätta för fiskare och myndigheter

| FISKE / WEBBEN / KARTOR / LÄNSSTYRELSEN |

Nu lanseras ett helt nytt verktyg som ska göra det lättare att hitta information om alla Sveriges fiskevårdsområden. Det är Sveriges länsstyrelser som tagit fram det webbaserade verktyget Fiskekartan.se.

 

Inför årets fiskesommar lanserar Länsstyrelserna en sökbar karta över alla landets 2 000 fiskevårdsområdesföreningar: Fiskekartan.se. Projektet har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och länsstyrelserna gemensamt.

– Länsstyrelserna har ett uppdrag att hålla register över fiskevårdsområden och när vi nu skulle ta fram ett gemensamt register så ville vi också utveckla det till något användbart för allmänheten, säger Adam Johansson som är projektledare för arbetet.

En populär hobby
Fritidsfiske är en mycket vanlig hobby i Sverige. Enligt statistik från Havs- och vattenmyndigheten fiskar ungefär 1,5 miljoner svenskar minst en gång varje år. Med det nya verktyget blir det lättare att hitta information om var man kan fiska och vilka förutsättningar som finns i området.

– Målsättningen med kartan är att det ska vara enklare än någonsin att hitta information om var man får fiska, säger Adam Johansson.

Att alla gränser till fiskevårdsområden nu är digitaliserade och tillgängliga är inte den enda nyttan med verktyget. På Fiskekartan.se kommer besökaren också hitta annan information om området, till exempel:

 
 • Länk till webbsida med fiskekortsförsäljning online
 • Kontaktuppgifter
 • Båtramp och båtuthyrning
 • Fiskarter
 • Djupkartor
 • Anpassat fiske för rullstolsburna
 • Gratis fiske för barn och ungdomar.
 

Kartan ska kunna användas av många
Länsstyrelsen har digitaliserat och kvalitetssäkrat gränserna genom att använda underlag från beslut om bildande, stadgar och förrättningskartor. Fiskevårdsområdena själva har också haft möjlighet att granska och lämna synpunkter på materialet. Genom att gränserna nu är tillgängliga online ökar chansen att de blir granskade igen. Då kan eventuella felaktigheter i kartan rättas till och kvaliteten blir ännu bättre.

– Den digitala kartan ska också vara möjlig att dela vidare eller bädda in i egna webbsidor. Vår förhoppning är därför att den är användbar för bland annat kommuner som vill informera om sina fiskevatten. I dagsläget läggs det ner en hel del arbete för att hålla information om fisket uppdaterad och genom fiskekartan.se kan detta arbete bli mer kostnadseffektivt, säger Adam Johansson.

Viktig informationskanal
Fiskevårdsområdena är delaktiga och fyller på med information i verktyget. Det innebär att det nu finns ett bättre uppdaterat register med kontaktpersoner till fiskevårdsområdena. Vilket i sin tur gör det enklare för myndigheter att nå fiskevårdsområden med riktad information.

Fördelarna med verktyget i korthet:

 • länk till webbsida med fiskekortsförsäljning online
 • kontaktuppgifter
 • båtramp och båtuthyrning
 • fiskarter
 • djupkartor
 • anpassat fiske för rullstolsburna
 • gratis fiske för barn och ungdomar.

Fiskevårdsområdena är delaktiga och fyller på med information i verktyget. Det innebär att det nu finns ett bättre uppdaterat register med kontaktpersoner till fiskevårdsområdena. Vilket i sin tur gör det enklare för myndigheter att nå fiskevårdsområden med riktad information.

| Artikelförfattare: Länsstyrelsen |
________________________________________

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin