Trängselskatten som gäller i STHLM sedan 1 januari 2020

• STOCKHOLM • Bilist | Vägtullar / Trafikverket
>>
För den som redan pendlar eller kör regelbundet i huvudstadens inre delar så har säkert informationen om den nya trängselskatten redan börjat att sätta sig. Men för alla andra kommer här en liten påminnelse om vad som gäller sedan decennieskiftet. //UMLN Redaktion 

Trängselskatten utökades från och med första januari för att förbättra framkomligheten i Stockholm. Det uppger Trafikverket i ett pressmeddelande. Riksdagen tog beslutet under 2018 efter förhandling med regionala parter såsom berörda kommuner och Region Stockholm.

Stockholms län växer med 35 000–40 000 invånare varje år, vilket också innebär fler resenärer och längre köer. Trängselskatten är till för vi ska kunna utnyttja vägnätet effektivt – den ser till att trafikvolymerna inte överstiger vägnätets kapacitet.

– Trängselskatten är ett styrmedel som gör att trafikanter till viss del lägger om sina resvanor, till exempel genom att ändra tidpunkt för resan, färdmedel, eller målpunkt. En ny betalperiod på morgonen införs, eftersom trängseln börjar allt tidigare på dagen, säger Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket.

Förändringen innebär en utökning i tid, höjning av vissa belopp samt en uppdelning i hög- och lågsäsong:

  • Skatteperioden tidigareläggs med en halvtimme på morgonen, det vill säga att trängselskatt även tas ut på morgonen klockan 6.00–6.29.
  • Trängselskatt tas också ut de fem första vardagarna i juli samt dag före vissa helgdagar.
  • Trängselskatten delas in i hög- och lågsäsong, med högre belopp för rusningstimmarna på morgnar och eftermiddagar under högsäsong.
  • Den sammanlagda skatten per dygn och bil blir högst 135 kronor under högsäsong.

– Man kan ta del av de nya beloppen och tiderna på Transportstyrelsens webbplats. Du kan även logga in i vår e-tjänst eller vår app Mina fordon och se vilka passager som har registrerats på ditt fordon, säger Jan Palmqvist, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen.

Anpassas efter säsong
Nivån på trängseln varierar under året. Under senvåren, sommaren och hösten är trafikflödena och trängseln i vägnätet generellt större än under vinterhalvåret. Därför anpassas trängselskatten efter säsong – en högsäsong och en lågsäsong införs.

För högsäsong höjs skattebeloppet. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn blir då, som anges ovan, högst 135 kronor. (För lågsäsong är det högsta beloppet 105 kronor, precis som dagens högsta belopp.)

Högsäsong är perioden 1 mars – dagen före midsommarafton och 15 augusti – 30 november. Lågsäsong är övrig tid.

Trängselskatt även första veckan i juli
Under juli månad införs trängselskatt de fem första vardagarna utom lördag, eftersom trafikvolymerna och trängseln under delar av den månaden bedöms vara på samma nivåer som under andra tider på året då trängselskatt tas ut.

Trängselskatt även dag före vissa helgdagar
Trafikvolymerna och trängseln på vissa dagar före helgdag är ungefär lika hög som under vanliga vardagar. Därför införs trängselskatt:

  • dagen före långfredagen,
  • dagen före Kristi himmelsfärdsdag,
  • dagen före alla helgons dag och
  • dagen före 1 maj och dagen före nationaldagen (om de infaller på en vardag utom lördag).

 

Tider (kl)

Skattebelopp lågsäsong (kr)

Skattebelopp högsäsong (kr)

6:00–6:29 15 15
6:30–6:59 25 30
7:00–8:29 35 45
8:30–8:59 25 30
9:00–9:29 15 20
9:30–14:59 11 11
15:00–15:29 15 20
15:30–15:59 25 30
16:00–17:29 35 45
17:30–17:59 25 30
18:00–18:29 15 20

Tider (kl)

Skattebelopp lågsäsong (kr)

Skattebelopp högsäsong (kr)

6:00–6:29 15 15
6:30–6:59 22 27
7:00–8:29 30 40
8:30–8:59 22 27
9:00–9:29 15 20
9:30–14:59 11 11
15:00–15:29 15 20
15:30–15:59 22 27
16:00–17:29 30 40
17:30–17:59 22 27
18:00–18:29 15 20

Skatteintäkterna från trängselskatten bidrar till finansiering av infrastrukturprojekt så att Stockholm blir framkomligt även i framtiden. Det gör det möjligt för Stockholm att fortsätta växa.

<<
__________________________________________________________________
Artikelförfattare: Trafikverket | Enl. uppgift 2019-11-28  

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck