Martin Flodén: Riksbanken säljer obligationer av klimatskäl

• FINANS • MILJÖN | Ekonomiska plasseringar / Sveriges Riksbank
>>
Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna i vår tid. De påverkar hur ekonomin fungerar och skapar nya risker på de finansiella marknaderna.
”Riksbanken behöver analysera och hantera de ekonomiska följderna av klimatförändringarna. Även om det är regering och riksdag som ska utforma klimatpolitiken så kan vi i viss mån bidra i klimatarbetet genom att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter vid investeringar i valutareserven. Det gör vi nu genom att välja bort emittenter som gör ett stort klimatavtryck.” Det sade vice riksbankschef Martin Flodén i sitt tal i Örebro idag.

Riksbankens valutareserv blir lite mer hållbar
Förra året beslutade direktionen att hållbarhetsaspekter ska vägas in i placeringsbesluten. Detta kan innebära att man placerar en del av valutareserven i särskilt klimatvänliga tillgångar, till exempel gröna obligationer.

– Jag är dock tveksam till en sådan strategi, bland annat eftersom våra placeringar huvudsakligen sker i obligationer utgivna av stater och delstater, förklarade Martin Flodén (bilden). Det är svårt att i en statsbudget öronmärka pengar för särskilda projekt.

Däremot kan Riksbanken göra en helhetsbedömning av hur staterna arbetar för ett hållbart klimat och välja bort emittenter som har stor klimatpåverkan.

– Vi har därför nyligen sålt innehaven av obligationer utgivna av den kanadensiska provinsen Alberta och de australiska delstaterna Queensland och Western Australia, påpekade han.

Finanspolitiken har utrymme att hantera en lågkonjuktur
Martin Flodén tog också upp Riksbankens möjligheter att göra penningpolitiken ännu mer expansiv om konjunkturen framöver blir sämre än i Riksbankens prognoser. Han ser de möjligheterna som ganska begränsade. Det florerar visserligen olika förslag på hur penningpolitiken skulle kunna använda okonventionella metoder för att göras mer expansiv, men enligt Flodén handlar dessa förslag om finanspolitik förtäckt till penningpolitik.  

– Det finns goda möjligheter att göra den svenska finanspolitiken mer expansiv om det behövs, men det är regering och riksdag som beslutar om hur såväl klimat- som finanspolitik ska utformas i Sverige”, avslutade Martin Flodén.  <<


_______________________________
Artikelförfattare: Sveriges Riksbank

Fler nyheter

BOKTIPS:
Uppsalakusiner skriver Uppsaladeckare

LITTERATUR:
Sommarläsning enligt Uppsala bokhandel

UNDERHÅLLNING —
Årets Allsång på Skansen

BANDY —
SM-finalerna stannar i Västerås 2025 och 2026

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig