Uppsala kommun tar krafttag mot svarta hyreskontrakt

LAG & ORDNING / SVARTA HYRESKONTRAKT / ANDRAHANDSUTHYRNING / UPPSALA KOMMUN

>>
Uppsala kommun har, på uppdrag från arbetsmarknadsnämnden, tagit fram ett antal åtgärder som ska förhindra otillåten andrahandsuthyrning till personer som ansöker om bidrag för hyreskostnader.

Mohamad Hassan (L).

Uppsala kommun har sedan tidigare ett gott samarbete med de stora fastighetsägarna. Nu intensifieras och utvecklas samarbetet för att motverka ogiltiga andrahandskontrakt.

– Det är bra att vi arbetar tillsammans med hyresvärdarna för att motverka svarta hyreskontrakt. På det här sättet tar Uppsala kommun sitt ansvar för att uppnå det konkreta målet ”nolltolerans mot svarta hyreskontrakt” som ingår i polisens och kommunens gemensamma satsning för att motverka grov och organiserad brottslighet, säger Mohamad Hassan (L), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

I samarbete med hyresvärdarna ska det bland annat säkerställas att rutiner följs och att tillgängliga verktyg används vid varje ansökan om försörjningsstöd. Klienter kommer att informeras om vad som avses med en godkänd andrahandsuthyrning och hyreskontraktens giltighet kommer att kontrolleras.

– Vårt samarbete med hyresvärdarna är en förutsättning för att motverka svartkontrakt på andrahandsmarknaden. På så sätt bidrar vi till hållbara och mer långsiktiga boendelösningar, säger Ida Bylund Lindman, avdelningschef socialtjänst – ekonomiskt bistånd.

___________________________
Textförfattare: Uppsala kommun
(Urspr. publ. 28 augusti 2019)
___________________________

Fler nyheter

RANKING | Akademiska sjukhuset ett av världens bästa sjukhus

NÄRINGSLIV • SKOLA | Möt morgondagens entreprenörer på UF-mästerskapet

KULTUR | Youssou N’Dour till UKK

FORSKNING | Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Enligt redaktören: I am nineteen going on twenty, la la …