Inflyttningen till ingång 100/101 skjuts upp

AKADEMISKA SJUKHUSET / INGÅNG 100/101 / FRAMSKJUTET INFLYTTNINGSDATUM

>>
Nya vattenprover visar att vattenkvaliteten i den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska sjukhuset, ingång 100/101, fortfarande inte är tillräckligt bra för att patientsäkerheten hos känsliga patientgrupper ska kunna garanteras. Den planerade inflyttningen skjuts därför framåt med som minst fem veckor.

Det är inte legionella som är problemet, utan andra mikroorganismer. Vattnet är inte farligt för friska människor, det är ”tjänligt med anmärkning”, men för känsliga patientgrupper med nedsatt immunförsvar kan det innebära en risk.

– Det är tråkigt att vi åter måste flytta på inflyttningen, men det är ett enkelt beslut att ta. För oss kommer alltid patientsäkerheten först, säger Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör.

För patienter till Akademiska sjukhuset får förseningen inga egentliga andra konsekvenser än att de kommer att kallas på sina besök till redan befintliga lokaler istället för till den nya vårdbyggnaden.

______________________________________
Textförfattare Region Uppsala
(Ursprungligen publ. 19 augusti 2019)
______________________________________

Fler nyheter

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord