TANDVÅRD | Äldre ska inte glömmas bort

SENIOR / TANDHÄLSA / REGION UPPSALA

>>
Till hösten inför Folktandvården äldreombud. Sköra äldre tappar ibland kontakten med tandvården och riskerar försämrad munhälsa. Därför startar ett projekt med att utbilda särskilda äldreombud så att dessa patienter inte ska bli bortglömda och få hjälp till munvård.

Ansvarig för Folktandvårdens nya äldreprojekt är Ulrika Kjellsdotter, tandhygienist vid Folktandvården i Tierp och projektansvarig i Kunskapscentrum för äldretandvård. För några år sedan genomförde hon en studie om svårigheterna med att bibehålla munhygienen på äldreboenden. Studien ledde till flera nya rutiner och ökad medvetenhet om munvård hos vårdpersonalen.

Fånga upp sköra äldre
Hösten 2018 började Ulrika Kjellsdotter ta fram ett utbildningsunderlag och särskilda samtalsmallar för att möta Folktandvårdens sköra äldre patienter.
– Vi behöver fånga upp de äldre patienterna innan de väl flyttar till äldreboende där vi i värsta fall kan upptäcka att bettet är raserat på grund av utebliven tandvårdskontakt, säger Ulrika Kjellsdotter.

Var fjärde äldre patient kommer inte
Äldres munhälsa försämras med stigande ålder och ökat omvårdnadsberoende. Idag har de flesta äldre egna tänder och är beroende av förebyggande insatser för att behålla dem. En journalstudie inom tandvården visar att var fjärde patient äldre än 75 år lämnar återbud till sin inbokade tandläkartid. De fanns helt enkelt inte registrerad i tandvårdens kallelsesystem efter den senaste undersökningen.

Läkemedel påverkar munhälsa
– Äldre tänder behöver mer omsorg. Den här patientgruppen är i behov av både råd och förebyggande vård, säger Ulrika Kjellsdotter.
Det rör sig om ensamma äldre som succesivt blir mer beroende av hjälp i hemmet. De har många läkemedel som kraftigt påverkar munhälsan. När de får en kallelse till sin tandvårdsklinik ringer de ofta återbud eller väljer att inte komma.

All kontakt journalförs
– Vi inför en ny rutin vid återbud där vi direkt erbjuder en ny tid. Om patienten avböjer ber vi att få ringa upp inom två månader med en ny tid och kommer överens om nästa samtalskontakt, berättar Ulrika Kjellsdotter och tillägger att all kontakt med patienten dokumenteras i journalen.

21 äldreombud i länet
Vid varje klinik finns ett äldreombud. Äldreombuden ansvarar för att ha kontakten med de sköra äldre patienterna. De bevakar och följer upp samtalslistor och vidhåller kontinuerlig kontakt så att ingen glöms bort. Om det inte fungerar att ha kontakt med patienten personligen söks kontakt med anhöriga.
– Vi ska ge förutsättningar för äldre att behålla sina regelbundna tandvårdskontakter, säger Ulrika Kjellsdotter.

Nya rutinen införs i höst
Det första utbildningstillfället är genomfört. Ett andra tillfälle är inplanerat till september. Därefter startar klinikerna med den nya rutinen.
– Det känns verkligen jättebra och engagemanget från ombuden är stort, då många av dem har erfarenhet från uppsökande verksamhet och mobila tandvårdsenheter, säger Ulrika Kjellsdotter som också planerar för regelbunden fortsatt utbildning med äldreombuden.

________________________________________
Artikel/Pressmeddelande från
Region Uppsala / Folktandvården
(Urspr. publ. 4 juni 2019)

________________________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer